Predplatné
Prihlásiť sa
Žilinský Štandard

Štedrá odmena pre hlavnú kontrolórku

16.-zasadnutie-Mestského-zastupiteľstva-v-Žiline Mestský úrad v Žiline. Foto: Mesto Žilina

ŽILINA – Májová výplata žilinskej hlavnej kontrolórky Vlasty Grajciarovej bola podstatne vyššia, než na akú je bežne zvyknutá. Popri mesačnej mzde totiž obsahovala aj odmenu vo výške 3 590 eur, ktorú jej na aprílovom rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci.

Hlavná kontrolórka je jediným zamestnancom mesta, o ktorého odmeňovaní sa hovorí verejne. Má totiž zo zákona osobitné postavenie a všetky jej platové náležitosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Samotný plat mestskí poslanci ovplyvniť nemôžu, jeho výšku totiž určuje zákon o obecnom zriadení.

https://zilina.standard.sk/1787/sudna-mapa-v-praxi-zo-siedmich-okresnych-sudov-v-kraji-zostanu-len-styri/

Každý rok sa pritom zvyšuje, pretože jeho základom je každoročne sa meniaca priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok vynásobená koeficientom podľa počtu obyvateľov. V prípade Žiliny, ako mesta spadajúce do kategórie miest od 50 001 do 100 000 obyvateľov, je tento koeficient 2,47. Aktuálny mesačný plat Vlasty Grajciarovej je teda 3 221 eur.

Zákon však umožňuje mestským poslancom schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 percent z mesačného platu, ktorá môže byť vyplácaná za určité dlhšie obdobie alebo za každý mesiac. Žilinský primátor Peter Fiabáne navrhol na aprílovom mestskom zastupiteľstve schváliť Vlaste Grajciarovej odmenu vo výške 10 percent z mesačného platu za obdobie dvanástich kalendárnych mesiacov roka 2022. Keďže žilinská hlavná kontrolórka vlani zarábala mesačne 2 922 eur, jej ročná odmena bola vyčíslená na 3 590 eur.

https://zilina.standard.sk/1579/inspirativny-priklad-z-ruzomberka-poslancov-bude-vyrazne-menej/

Poslanci návrh bez väčšej diskusie akceptovali a jednomyseľne odhlasovali. „Chcem poďakovať pani hlavnej kontrolórke za korektnú spoluprácu nielen s ňou, ale celým oddelením kontroly. Kontrola plní to, čo my od nej očakávame a síce, že pomenováva chyby, ktoré pracovníci mesta či mestských organizácií robia s cieľom sa poučiť a neopakovať ich,“ podotkol tesne pred hlasovaním primátor Peter Fiabáne.

Vlasta Grajciarová je na poste hlavnej kontrolórky mesta Žilina prvé funkčné obdobie, do funkcie nastúpila v júni 2018 po tom, čo na funkciu abdikoval Peter Miko. Keďže funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesťročné, v polovici budúceho roka čaká žilinské mestské zastupiteľstvo voľba hlavného kontrolóra na ďalších šesť rokov.

https://zilina.standard.sk/886/rezervny-fond-ziliny-je-bohatsi-o-takmer-tri-miliony-eur/

Radoslav Varga