Predplatné
Prihlásiť sa
Žilinský Štandard

Ako sú na tom väzni so vzdelaním? Budete prekvapení

ilustračné foto: pixabay

ŽILINA/ILAVA – Väznice na Slovensku sú plné odsúdených, tak v Žiline, ako aj v Ilave. Takmer 39 percent z odsúdených väzňov malo ku koncu vlaňajška dokončené len úplné základné vzdelanie.

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) o tom informoval v ročenke za rok 2022. Druhá najväčšia skupina väzňov mala stredoškolské vzdelanie (34,3 percenta), za nimi nasledujú väzni s úplným stredoškolským vzdelaním (14,9 percenta).

Neúplné základné vzdelanie malo 7,2 percenta väzňov. Najmenej zastúpenou skupinou boli negramotní väzni (2,3 percenta) a odsúdení s vysokoškolským vzdelaním (2,5 percenta). Z ročenky ZVJS tiež vyplýva, že z celkového počtu 194 negramotných väzňov bolo 80 zaradených do minimálneho stupňa stráženia, 93 do stredného stupňa stráženia a 19 do maximálneho stupňa stráženia.

Z celkového počtu 210 väzňov s vysokoškolským vzdelaním bolo 160 zaradených do minimálneho stupňa stráženia, 38 do stredného stupňa a 12 do maximálneho stupňa stráženia. Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2022 nachádzalo 8 492 odsúdených osôb a 1 447 obvinených osôb.

Zdroj: tasr