Kysučanka Ľudmila skúma liečbu rakoviny prsníka, jej energia je inšpiráciou

ĽK_Fotka z ISEFu_2 Tejto súťaže sa zúčastnila aj stredoškoláčka z Kysúc Ľudmila Kvašňovská. FOTO: Archív Ľ. Kvašňovskej

ČADCA – Nedávno sa konala v Dallase, USA, najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair) z celého sveta. Zúčastnila sa jej aj Ľudmila Kvašňovská z Kysúc.

Regeneron ISEF je najprestížnejšia súťaž pre študentov stredných škôl zameraná na vedu a techniku. „Ja som na ňu bola nominovaná z celoštátneho finále Festivalu vedy a techniky AMAVET s projektom, ktorý som spracovala v rámci letnej školy Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEITEC v Brne. Program bol po celý týždeň naozaj bohatý. Nielenže som mala možnosť odprezentovať svoju prácu na celosvetovej úrovni, ale zoznámila som sa so študentmi z viac ako 60 krajín sveta, zúčastnila sa rôznych zaujímavých prednášok a aktivít a vytvorila si množstvo kontaktov zo sveta vedy a výskumu,“ začala svoje rozprávanie pre Žilinský Štandard mladá študentka.

Ľudka ukazuje na tabuľu, kde jej meno svieti medzi všetkými súťažiacimi z celého sveta. FOTO: Archív Ľ. Kvašňovskej

Celkovo súťažilo približne 2 000 študentov s viac ako 1 600 prácami a konkurencia bola naozaj vysoká. Za Slovensko boli nominované dva projekty. „Môj projekt v kategórii Materials Science (materiálové vedy) a Vanessa Cisková a Vanesa Smoľaková zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove s projektom v kategórii Software systems,“ vraví Ľudka, ktorá má 17 rokov a navštevuje štvrtý ročník 5-ročného bilingválneho gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. Celé štúdium prebieha v angličtine a posledné dva roky má seminárne zameranie na biológiu, chémiu a fyziku. „Prihlásiť sa na Festival ma motivovala moja pani profesorka chémie Eva Körmendyová. Po krajskom kole sa mi úspešne podarilo postúpiť do celoštátneho finále, kde som bola nominovaná na Regeneron ISEF,“ teší sa Ľudmila.

Ľudmila na festivale. Svoje vedomosti mohla ukázať celému svetu. FOTO: Archív Ľ. Kvašňovskej

Festival nebol len o spoznávaní krajiny a priateľov. Prvé dni súťaže boli určené na prípravu posterovej prezentácie a schválenie stánkov kontrolnou komisiou. Ďalšie dni sa niesli v duchu otváracieho ceremoniálu a množstva aktivít pre všetkých súťažiacich. Vrcholom súťaže bol jeden dôležitý deň, keď prebiehali obhajoby prác pred odbornou hodnotiacou komisiou v 15-minútových intervaloch. „Musím sa priznať, spočiatku som mala veľký stres, ale porotcovia boli veľmi milí, práce mali vopred preštudované a kládli skvelé otázky. V kategórii Materials Science som prezentovala prácu zameranú na lipozomálnu liečbu rakoviny prsníka s použitím hydrofóbnych cytostatík. Projekt som úspešne obhájila a domov som si odniesla medailu za 4. miesto vo svojej kategórii,“ chváli sa mladá Kysučanka, ktorá je hrdá na to, že to zvládla.

Tejto súťaže sa zúčastnila aj stredoškoláčka z Kysúc Ľudmila Kvašňovská. FOTO: Archív Ľ. Kvašňovskej

Za to, že sa dostala tam, kam sa dostala, veľmi ďakuje svojej mentorke, študentke Michaele Vojníkovej, bez ktorej by jej výskum nebol možný. „Taktiež sa chcem poďakovať Ústavu chémie a biochémie Mendelovej univerzity a technologickému výskumnému centru CEITEC v Brne. Špeciálne poďakovanie patrí vedeniu gymnázia v Čadci a pani profesorke Eve Körmendyovej za jej podporu a pomoc počas prípravy na všetky súťaže. Samozrejme, nemôžem opomenúť podporu zo strany asociácie AMAVET a všetkých sponzorov, vďaka ktorým mi bola účasť na súťaži umožnená. V neposlednom rade patrí moje veľké poďakovanie mojej mentorke, ktorá momentálne študuje ako PhD, študentke Michaele Vojníkovej,“ uzatvára Ľudmila.


Ďalšie články