V týchto obciach budú v septembri voliť dvakrát

kubin-foto Pre chybu na hlasovacom lístku musia zopakovať voľby aj v jednom z dolnokubínskych volebných obvodov. Foto: Mesto DK

ŽILINA – Dovedna v 32 obciach na Slovensku budú v septembri pripravovať volebné miestnosti dvakrát. Ešte skôr, než do nich voliči vstúpia 30. septembra pri predčasných parlamentných voľbách, v nich totiž zorganizujú doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí. V Žilinskom kraji sa voľby uskutočnia v štyroch liptovských obciach Malé Borové, Veľké Borové, Kvačany a Bobrovček, v obci Vysoká nad Kysucou v okrese Čadca a v meste Dolný Kubín.

Aj keď sa predpokladalo, že v rámci šetrenia nákladov predseda Národnej rady SR Boris Kollár vyhlási doplňujúce voľby na 30. septembra a v 32 obciach budú mať tak voľby zdvojené, napokon sa rozhodol pre termín 9. septembra. V tomto roku sa už jedny doplňujúce voľby uskutočnili, a to konkrétne 25. marca. Predovšetkým v obciach, kde v riadnom októbrovom termíne nebol o funkcie starostov či poslancov záujem, ale aj pre náhly zánik mandátu. Príkladom je Rajecká Lesná, kde starosta Miloš Mikula zomrel krátko pred zložením starostovského sľubu.

Septembrové doplňujúce voľby sa konajú v obciach, kde z rôznych dôvodov zanikol starostovi mandát, prípadne potrebujú doplniť zloženie obecných zastupiteľstiev po tom, čo sa niektorí poslanci vzdali svojich funkcií a v príslušnom volebnom obvode k dispozícii nemajú žiadnych náhradníkov.

Príkladom je obec Vysoká nad Kysucou v okrese Čadca, kde v októbri obsadili deväťčlenné obecné zastupiteľstvo. Lenže k 1. máju na tunajšom obecnom úrade vytvorili odbor projektového riadenia a majetku obce, kde začala pracovať poslankyňa Katarína Jantošová. Ešte predtým sa musela vzdať poslaneckej funkcie, ktorá je nezlúčiteľná s funkciou obecného úradníka. V jej volebnom obvode kandidovali na dve poslanecké miesta len dvaja kandidáti, a tak jej nástupcu v obecnom zastupiteľstve budú vyberať v septembrových doplňujúcich voľbách. Rovnako po jednom poslancovi si budú vyberať v štyroch obciach okresu Liptovský Mikuláš – Malé Borové, Veľké Borové, Kvačany a Bobrovček.

Zastúpenie medzi 32 obcami a mestami, kde sa voľby budú konať 9. septembra, majú aj tie, v ktorých Najvyšší správny súd SR vyhlásil októbrové voľby za neplatné. V Žilinskom kraji je to mesto Dolný Kubín, kde síce o primátorských voľbách s víťazstvom Jána Prílepka neboli žiadne pochybnosti, čo sa však nedá povedať o voľbách do mestského zastupiteľstva, konkrétne v treťom volebnom obvode.

Najvyšší správny súd SR ich vo svojom rozhodnutí z 18. januára označil za neplatné. Dôvodom bolo chybné poradie kandidátov na hlasovacom lístku, ktoré nezodpovedalo abecednému poradiu zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov. Žalobu domáhajúcu sa vydaniu rozhodnutia o neústavnosti a nezákonnosti volieb podal politický subjekt Národná koalícia/nezávislí kandidáti, ktorého kandidátka Katarína Tomáňová bola v zozname kandidátov zaregistrovaná ako piata v poradí a s číslom 5 aj viedla volebnú kampaň. Na hlasovacom lístku jej patrilo šieste miesto, pričom piaty v poradí bol na ňom uvedený kandidát Ľubomír Ťažandlák. Kuriózna na celom prípade je skutočnosť, že Ťažandlák sa v zákonnej lehote kandidatúry vzdal, a tak na hlasy odovzdané v jeho prospech sa vo voľbách neprihliadalo.

Dvaja zvolení poslanci Tomáš Gajdoš a Peter Smoleň po rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu prišli o poslanecký mandát. „Ak súd vyhlásil za neplatné voľby v konkrétnom volebnom obvode, kandidáti z tohto volebného obvodu nezískali mandát. Bez mandátu nemôžu vykonávať funkciu poslancov,“ znelo vysvetlenie z ministerstva vnútra.

Od konca januára je tak dolnokubínske mestské zastupiteľstvo iba 17-členné, zvyšné dva poslanecké mandáty obsadia po doplňujúcich septembrových voľbách. Zopakujme, že sa konajú 9. septembra, pričom kandidátne listiny sa podávajú do 11. júla.


Ďalšie články