Predplatné
Prihlásiť sa
Žilinský Štandard

Škandál: Žilinský poslanec si robí z mesta reklamný biznis

bilbordy_zilina Nelegálne bilbordy v centre Žiliny musia zmiznúť. FOTO: klub za ZA

ŽILINA – Mesto Žilina napreduje v boji proti nelegálnym bilbordovým plochám, ktoré vytvárajú vizuálny smog v meste a jeho okolí. V priebehu dvoch mesiacov na základe konania samosprávy odstránili 18 billboardov. V súvislosti s odstránením ďalších reklamných plôch žilinská radnica s agentúrami intenzívne rokuje. Na tento smog dlhodobo upozorňuje skupina členov Klub za ZA.

Koncom minulého roka demontovala samospráva z verejných priestranstiev ďalších 12 reklamných stavieb, ktoré stáli na pozemkoch mesta. Nelegálne reklamné stavby na Predmestskej ulici, na sídlisku Solinky, Vlčince a Hájik odstránila spoločnosť, ktorá zabezpečovala aj ich uskladnenie a následnú likvidáciu. Mesto Žilina tak plní záväzok o čistejšom verejnom priestore a podniká ďalšie kroky v boji s nežiaducim vizuálnym smogom. Už v minulosti samospráva masívne demontovala reklamné stavby popri hlavnom cestnom ťahu na Martin či Kysuce. O tomto smogu sme nedávno informovali na našej stránke.

Napriek tomu v celej téme nie je veľa dôvodov na radosť. Oblasť, ktorá vystrkuje rožky a narúša celkový balans ťahajúcej sa mestskej agendy, je obchod a záchrana nelegálneho biznisu, živobytia mestského poslanca a jeho protislužba radnici. Ide o mestského poslanca Branislava Delinčáka. Ten má niekoľko nelegálnych reklám takmer po celej Žiline. Na tento fakt upozorňuje skupinka členov Klub za ZA a Za naše mesto, ktorí sa nedokážu pozerať na tento nekalý biznis.

Poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline Branislav Delinčák si vytvoril unikátny biznis. Jeho firma má bez povolenia postavené desiatky nelegálnych billboardov a to na cudzích pozemkoch, pričom majitelia týchto pozemkov o tom ani len netušia. „Využíva predovšetkým pozemky štátu, štátnych a verejných inštitúcií, prípadne nevysporiadané pozemky s množstvom vlastníkov, o ktoré sa nik nestará,“ tvrdí členka Klubu za ZA Miriam Šuteková.

Verejné pohoršenie poslancovho biznisu vyvoláva skutočnosť, že za prenájom pozemkov neplatí a zároveň inkasuje financie z platenej reklamy, ktorú si tam záujemcovia umiestňujú. Reklamné stavby sú navyše v zmysle Stavebného zákona, platného územného plánu a VZN mesta Žilina nelegálnymi (čiernymi) stavbami a stoja na pozemkoch iných vlastníkov bez platných nájomných zmlúv. „Dochádza tu teda aj k nezákonnému obohacovaniu sa na úkor vlastníkov pozemkov,“ dopĺňa predseda klubu za ZA František Talapka.

Paradoxom je, že hoci na túto skutočnosť už viac ako rok poukazujú poslanci poslaneckých klubov za ZA a Za naše mesto, v meste sa veci nemenia. Mestské zastupiteľstvo už prijalo niekoľko uznesení na odstránenie neželaného stavu, žiaľ bezvýsledne. Nepomohli ani výzvy na samotného poslanca, aby tieto nelegálne stavby z mesta odstránil, dokonca ani výzvy na primátora mesta, ktorý zdá sa chráni biznis svojho poslanca.

„Pre korektnosť treba uviesť, že firma ARD systém nie je jedinou, ktorá takýto biznis v meste prevádzkuje. No jej výnimočné postavenie je zosobnené v osobe mestského poslanca, ktorý by mal nielen rešpektovať zákon, ale aj bezúhonne vykonávať svoj mandát v zmysle prijatého etického kódexu poslanca mesta. Preto vyzývame opäť predstaviteľov mesta Žilina a poslancov mesta, aby nezatvárali oči a túto situáciu riešili. Dochádza totiž nielen k porušovaniu zákona, ale aj k dehonestácii morálnych a etických noriem mandátu poslanca,“ zdôrazňuje predseda klubu Za naše mesto Vladimír Randa.

Akcia s likvidáciou 18-tich nelegálnych bilbordov vedením mesta je s najväčšou pravdepodobnosťou reakciou na aktivity klubov Za ZA a Za naše mesto, ktorí okrem iného predložili v týchto dňoch na rokovanie komisií a očakávaného zastupiteľstva návrh na vymáhanie bezdôvodného obohatenia. Zastupiteľstvo sa v Žiline koná budúci týždeň, kde táto téma bude predložená. „V tomto prípade ide o to, že tieto nelegálne stavby nielenže stoja bez povolenia na mestských pozemkoch, ale aj bez platných nájomných zmlúv,“ povedala pre Žilinský Štandard členka skupiny klubu za ZA Vanda Tuchyňová.

Za čistotu v meste sa hlásia aj Žilinčania. „Všade kde sa pozriem, všade reklama. Na čo to je dobre? Toto by malo z nášho mesta zmiznúť,“ tvrdí Žilinčanka Valéria. Podľa zistení Žilinského Štandardu, firma poslanca Branislava Delinčáka postavila roky dozadu na území Žiliny reklamné stavby, ktoré sú vo väčšine prípadov bez náležitých nájomných zmlúv i súhlasu majiteľov pozemkov a bez stavebného povolenia. „Áno, v tomto máte pravdu a to znamená, že sú umiestnené na čierno, bez platenia riadneho nájmu si poslancova firma otvorene užíva podnikanie sprevádzané demonštratívnou poslaneckou nedotknuteľnosťou,“ uzatvára Tuchyňová.


Pavol Konštiak