Mestskí poslanci sa chystajú odklepnúť sedemmiliónový úver

zilina-mestskyurad-ilustrak Mestský úrad v Žiline. Foto: RV

ŽILINA – Tretíkrát v tomto kalendárnom roku sa chystajú zasadnúť do poslaneckých lavíc členovia žilinského mestského zastupiteľstva. Žilinský primátor Peter Fiabáne zvolal rokovanie zastupiteľstva na utorok 27. mája a jedným z najdôležitejších bodov v programe je návrh na prijatie sedemmiliónového investičného úveru.

V prebiehajúcom volebnom období je to už druhý úver, po ktorom chce žilinská radnica siahnuť. Ešte v decembri minulého roka poslanecký zbor odsúhlasil sedemročný úver vo výške 3,8 milióna eur, ktorý bol súčasťou prijímaného rozpočtu na rok 2023.

Nebolo to však jednohlasné rozhodnutie, keďže výhrady mali predovšetkým poslanci z klubu za ZA a klubu ZA naše mesto. „Máme zlú skúsenosť s úverom spred dvoch rokov, kedy peniaze určené na revitalizáciu Bulváru boli použité na dve desiatky iných investičných akcií,“ definoval výhrady poslanec Vladimír Randa.

Schválenie úveru a následne rozpočtu tak do poslednej chvíle nebolo isté, pre výsledok hlasovania bol nakoniec dôležitý pozmeňovací návrh poslanca Martina Kapitulíka o povinnom informovaní priebežného čerpania úveru na každom rokovaní mestského zastupiteľstva. Prijatie úveru nakoniec odhlasovalo 16 z 29 prítomných poslancov.

Predsa len priaznivejší hlasovací výsledok sa očakáva v utorok, keďže žilinské mestské zastupiteľstvo už má od apríla prijaté programové priority na celé volebné obdobie 2023 – 2026 a poslanci sú si vedomí, že len bežné príjmy na financovanie väčších kapitálových investícií nemôžu postačovať.

Na rozdiel od decembrového úveru je nový úver takmer dvojnásobný a dlhšia je aj doba jeho splácania – konkrétne do roku 2038. Žilinská radnica disponuje tromi ponukami od obchodných bánk, pričom príslušná komisia vyhodnotila ako najvýhodnejšiu ponuku Prima banky. Proti prijatiu úveru nemá výhrady ani hlavná kontrolórka Vlasta Grajciarová, keďže celková zadĺženosť mesta sa aktuálne pohybuje tesne nad 22-percentnou úrovňou.

Radnica predkladá na schválenie aj viacero ďalších finančných a ekonomických materiálov, poslanci by však mali rozhodnúť aj o rozšírení zoznamu evidovaných pamätihodností mesta. Aktuálne je v ňom tucet pamiatok, ako napríklad budova mestského divadla či domu odborov, ale aj športová hala a krytá plaváreň.

Na návrh Útvaru hlavného architekta by zoznam mali rozšíriť zimný štadión a administratívna budova Drevoúnie. S bilančnou správou o činnosti v roku 2022 sa chystá vystúpiť náčelník žilinskej mestskej polície Peter Mišejka a bilancovať svoju činnosť bude aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra.

Program v poradí tretieho rokovania mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období je poriadne nabitý a keďže obsahuje 37 bodov, je pravdepodobné, že sa poslanci v rokovacej miestnosti zdržia do neskorého popoludnia. Začiatok rokovania je naplánovaný v utorok 27. júna o 9:00.


Ďalšie články