Starobné dôchodky žien sú o pätinu nižšie ako u mužov

senior-3336451_1280 Ilustračný obrázok. Foto: pixabay

ŽILINA/SLOVENSKO – Nižšie zárobky žien v porovnaní s mužmi sa prejavujú aj na výške dôchodkov. Ženy totiž dostávajú starobné dôchodky o pätinu nižšie ako muži. Priemerná starobná penzia muža bola ku koncu apríla tohto roka na úrovni 638 eur, ženy dostávali zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok v priemernej výške 520 eur.

Výraznejší rozdiel je medzi mužmi a ženami aj vo výške predčasného starobného dôchodku. Muži ku koncu apríla poberali predčasnú starobnú penziu v priemernej sume 655 eur a ženy 532 eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až apríl tohto roka.

Pri priemernej výške invalidných dôchodkov sú rozdiely menšie. Muži ku koncu apríla dostávali v priemere 361 eur, ženy 311 eur. Vyššie starobné dôchodky mužov oproti ženám sa odrážajú aj na priemerných sumách pozostalostných penzií. Vdovy po úmrtí manželov dostávali ku koncu apríla vdovské dôchodky v priemernej výške 325 eur, kým vdovci po úmrtí manželiek 266 eur. Suma pozostalostných penzií totiž závisí od výšky dôchodku, ktorý poberali alebo na ktorý by mali nárok.

Penzie mužov vzrástli medziročne výraznejšie ako dôchodky žien. Napríklad predčasný starobný dôchodok mužov sa v apríli v porovnaní s aprílom vlaňajška zvýšil o 101 eur, kým u žien nárast predstavoval 80 eur. Riadny starobný dôchodok pre mužov v apríli medziročne stúpol o 73 eur a pre ženy o 55 eur.

sita/vač


Ďalšie články