Predplatné
Prihlásiť sa
Žilinský Štandard

Nominálna mzda v máji rástla, reálne si však ľudia polepšili len v troch odvetviach

Inflácia v eurozóne sa zrýchlila v septembri na rekordných takmer 10 percent Cieľom návrhu je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny na odberateľov z domácností. Ilustračný obrázok. Foto tasr

SLOVENSKO – Zamestnanosť v mesiaci máj 2023 oproti minulému roku klesala, a to až v 7 spomedzi 10 sledovaných odvetviach. Najväčší príliv zamestnancov bol v stavebníctve, avšak ich mzdy poklesli medziročne najvýraznejšie.

Najväčší pokles pocítili v odvetví vybraných trhových služieb, ako sú činnosti v oblasti nehnuteľností, právne, účtovné a daňové poradenstvo a podobne. Zamestnanci ubudli aj vo veľkoobchode, v gastro sektore, v oblasti ubytovania a v priemysle.

V zvyšných troch oblastiach bol zaznamenaný nárast pracovnej sily. Najviac sa darilo stavebníctvu aj vďaka dobre rozbehnutej sezóne. Ľudia mali, oproti minulému roku, väčší záujem pracovať v informáciách a komunikácii, a zamestnanci pribudli v predaji a oprave motorových vozidiel.

Vývoj nominálnej mzdy

Nominálna mzda vzrástla v máji 2023 vo všetkých sledovaných odvetviach ekonomiky. Prvenstvo si udržal sektor ubytovania, naopak na poslednom mieste s najnižším medziročným rastom, len 1,4 percenta, skončilo stavebníctvo.

Hodnotu reálnej mzdy však znehodnocovala inflácia. Vyššie mzdy boli len v troch odvetviach, a to v ubytovaní, vybraných trhových službách a v činnostiach pohostinstiev a reštaurácií. V stavebníctve síce narástol počet zamestnaných, ale ich reálna mzda klesla medziročne viac ako o 9 percent, a tiež v informáciách a komunikácii o 7,4 percenta.


Vanesa Čuriková