EXKLUZÍVNE: Malé deti vraj nútili modliť sa a chodiť bosé po skalách. Riaditeľka centra všetko vysvetlila

351461864_635338161797775_3452885975400916908_n (1) Výlet na púť do Medžugoria vyvolal veľký rozruch. Foto: Detský domov Trnava

ŽILINA/TRNAVA – Viera a náboženstvo by mali byť o dobrovoľnosti. Televízia Markíza priniesla znepokojujúcu reportáž z trnavského Centra pre deti a rodiny, v ktorom vraj fungujú zvláštne náboženské praktiky.

Reportáž v televízii uviedli, ako inak, dramatickým jazykom, ako sťažnosť na „zvláštne náboženské praktiky“ v trnavskom Centre pre deti a rodiny v Trnave. Deti v centre sa vraj podľa vyjadrení televízie musia modliť a chodiť do kostola. „Modlili sa päť desiatkov ruženca, čo trvá asi 25 minút, deti zaspávali a nemali o to záujem,“ znela výpoveď skrytého anonymného zdroja na kameru.

Ukrytie jeho identity navodzuje dojem, akoby vypovedal o krajne neprípustných javoch. Takéto zakrytie svedka sa zvykne používať pri mafiánskych vraždách alebo pri ťažkých podvodoch na ministerstvách. Padli aj tvrdé slová o vymývaní mozgov. Deti totiž v centre dostávajú krížik na čelo, modlia sa ráno aj večer, čítajú si z Biblie.

Podľa informácií Žilinského Štandardu, situáciu už preveruje polícia a to pre podozrenie z „týrania blízkej a zverenej osoby“. Trestný čin vraj spočíval aj v tom, že „podozrivá“ riaditeľka centra, ktorá vraj deti k duchovnej aktivite vyslovene núti, poslala jedno dieťa k exorcistovi po tom, ako sám o sebe hovoril, že je posadnutý zlým duchom, ktorý ho núti robiť zlo.

Riaditeľka centra sa pre televíziu odmietla k danej veci vyjadriť. Redakcia Žilinského Štandardu preto osobne oslovila riaditeľku o vyjadrenie. Exkluzívne sa pre nás vyjadrila ako sa veci naozaj majú. „Nie každý zamestnanec je môjmu pohľadu naklonený a nie každý skutočne má záujem v prvom rade o dieťa. Ak by to tak bolo, dnes by sme nemuseli byť svedkom kauzy, ktorá na Slovensku nemá, vzhľadom na tému ktorú rieši, obdobu,“ vraví riaditeľka centra Martina Krchňáková, ktorá dodáva, že deti sú, aj na základe súhlasu ich biologických rodičov, vo vierovyznaní podporované, i keď sú štátnym zariadením.

Výlet si pochvaľovali zamestnanci, ale aj deti Detského domova. FOTO: DD Trnava

Organizovanejšie k podpore vierovyznania v centre pristúpili pred 2,5 rokom a tzv. náboženský program zaviedli v septembri minulého roka. „Je preto veľmi podozrivé, že po tak dlhej dobe, v čase, keď už všetky náboženské aktivity boli u nás viac menej plynulé, prišlo k nárazovému odporu zo strany niektorých zamestnancov. Do istej miery rozumiem frustrácii a únave zamestnancov, keďže skutočne posledných pár mesiacov sme pripravovali sviatosti a s tým súviselo aj viac povinností. Napriek tomu som ja osobne neporozumela tomu, ako je možné, že prípadná frustrácia sa dokáže pretaviť do tak prudkého mediálneho boja. Skutočne nenachádzam logiku v tejto situácii, ktorá netradične vyeskalovala po viac ako dvoch rokoch, počas ktorých deti a vychovávatelia boli účastníkmi rôznych (aj náboženských) podujatí, aktivít, častokrát na základe ich vlastného výberu. Tiež mi nie je jasné, prečo uvedení zamestnanci po celý ten čas deklarovali maximálnu súčinnosť a spokojnosť, dokonca sa stali priamo krstnými alebo birmovnými rodičmi našich detí,“ podotýka riaditeľka centra.

Vo veľkom sa rozpútala diskusia ohľadne nedávnej cesty do pútnického miesta Medžugoria, ktoré sa nachádza v Bosne a Hercegovine. Už v roku 2021 Medžugorie s pobytom pri mori navštívili zamestnanci, ktorí prejavili záujem. Nazbieralo sa 25 ľudí a všetci mali z tejto návštevy silný zážitok. Všetci účastníci sa tejto osemdňovej zahraničnej cesty zúčastnili zdarma. „Pobyt bol financovaný mimorozpočtovo. Z týchto 25 zamestnancov dnes 10 vystúpilo ako odporcovia vierovyznania v našom centre,“ zdôrazňuje Krchňáková, ktorá ako riaditeľka nie je pedagogickým zamestnancom a teda ani nie je v dennom kontakte s deťmi. Výchovu zabezpečujú výlučne vychovávatelia, pomocní vychovávatelia a profi rodičia. „Deti sa zúčastnili pobytu pri mori a v Medžugorí už minulý rok a tento rok to bolo, pre niektoré z nich, druhý krát. Pobyt pri mori však, v tendenčne ladenej reportáži, uvedený nebol a minuloročný zájazd na rovnakom mieste, nepriniesol žiadnu formu kritiky.“ Na púti v Medžugorií sa mali, podľa vyjadrení svedka v televíznej reportáži, nasilu modliť a chodiť bosé po skalách, ako trest za to, že majú v sebe satana. Tieto tvrdenia taktiež riaditeľka radikálne odmieta. Praktiky, ktoré by mohli byť vnímané ako nátlak, alebo trestanie za odmietanie zúčastniť sa náboženských aktivít, rovnako riaditeľka zásadne popiera.

Každé výchovné opatrenie (trest) v ich zariadení je zapísaný na tlačive, tieto tlačivá uchovávajú a podliehajú mesačnej kontrole zo strany vedúcej úseku výchovy. „Je veľmi zvláštne, že vedúca výchovy nezaznamenala ani písomne a ani inou formou podnet, že by niektoré dieťa bolo potrestané, ak odmieta niektorú z kresťanských aktivít. Vychovávatelia, ak dieťaťu udelia nejaký trest, sú povinní toto zaznamenať a odovzdať vedúcej výchovy. Do dnešného dňa nedisponujeme žiadnym údajom o trestaní detí za odmietanie náboženských aktivít,“ tvrdí riaditeľka centra, ktorá sa domnieva, že všetky útoky na jej osobu sú prejavom nenávisti, pretože, niektorí vychovávatelia, ktorí ako jediní majú kompetenciu deťom udeliť trest, tvrdia, že ich mala trestať práve riaditeľka, ktorá je s deťmi v minimálnom kontakte.

„Sú iba dve možnosti – buď vychovávatelia deti skutočne trestali, ak odmietali kresťanské aktivity, čo však z neznámeho dôvodu nezaznamenávali do tlačív a čo deti žiadnym spôsobom neverbalizovali, alebo ich netrestali a celý tento argument je výmysel. Disponujem dokonca písomným podkladom, v ktorom bola pre dieťa v tínedžerskom veku, ktoré odmietalo chodiť do kostola, pridelená náhradná aktivita – napríklad polievanie kvetov, príprava nástenky. Dieťaťu bolo okamžite vyhovené a o tomto prípade som bola náležite informovaná a aj o jeho riešení. Napriek tomu dnes v médiách niektorí zamestnanci vystupujú a tvrdia veci, ktoré sa nielenže nezakladajú na pravde, ale ich ani nie je možné potvrdiť dôkazmi,“ dodáva Krchňáková, ktorá nám priblížila situáciu v centre.

Deti mali vraj chodiť po skalách bosé. FOTO: DD Trnava

„Ráno a večer krátka asi 2-minútová modlitba, večer prečítanie krátkeho úryvku z detskej biblie. Pred odchodom do školy krížik na čelo od pani vychovávateľky, kostol v stredu a v nedeľu, prikázaný sviatok. Myslím, že ak je niekto veriaci, tento prístup nemôže byť vnímaný ako neprimeraný. Deti mali z týchto činností radosť, priebežne som si žiadala písomnú spätnú väzbu od zamestnancov, podľa ktorej sú deti spokojné a takýto prístup im vyhovuje.

Po návšteve Medžugoria sa večerná modlitba nahradila modlitbou ruženca a to na základe záujmu detí, ktoré si ho aj samé viedli. Keďže ma jedna pani vychovávateľka po dvoch týždňoch oslovila, že je celý ruženec na nich priveľa, osobne som sa prišla spýtať detí, ako to vnímajú. Staršie deti deklarovali, že sa naďalej chcú ruženec modliť, mladšie deti sa rozhodli pre jeden desiatok ruženca. Ako vidíte, moja reakcia bola ihneď pristúpiť k úprave, aby sa deťom viera neznechutila,“ prízvukuje riaditeľka centra, ktorá nemá dôvod, aby deti nútila k niečomu, čo nechcú.

Celú kauzu budeme naďalej sledovať a o nových skutočnostiach vás budeme informovať.


Ďalšie články