Za parkovanie na chodníku zaplatíte mastnú pokutu

parkovanie_chodnik_zilina Foto: Dušan Dobiaš

ŽILINA – Novela zákona o cestnej premávke, ktorá zakazuje parkovanie na chodníkoch, vstúpila do platnosti 1. októbra 2023. Výnimkou sú len miesta označené dopravným značením, ktoré parkovanie na chodníku umožňuje.

Mesto Žilina prebralo ešte v júni parkovaciu politiku do svojej kompetencie a aktuálne vykonáva výmenu dopravného značenia v centre a širšom centre mesta na základe projektu organizácie statickej dopravy v zóne regulovaného parkovania.

Vzhľadom na tieto zmeny je zároveň potrebná výmena značenia vzhľadom na súčasne platné normy a predpisy. V tejto súvislosti samospráva ráta na vybraných uliciach aj s parkovaním na chodníkoch. Tieto miesta budú riadne vyznačené, aby bolo parkovanie oprávnené. Ide o tie ulice, na ktorých je to potrebné vzhľadom na ich funkciu a charakter, ako aj kapacitu parkovania. „Pri zavádzaní parkovacej politiky bola v spolupráci so Žilinskou univerzitou spracovaná rozsiahla štatistická štúdia obsadenosti parkovacích miest v meste. Na základe týchto poznatkov sme nastavili systém parkovania pre jednotlivé ulice so zreteľom na účel ich využívania. Práve táto úprava by mala zabezpečiť, aby občania mali dostatok miest na parkovanie a nemuseli využívať miesta, ktoré na to určené nie sú“, prezradil nám primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Žilinská radnica plánuje vybudovanie nových parkovacích miest na niektorých sídliskách. Stavebne sú projekčne a povolením momentálne pripravené nové parkovacie miesta na sídliskách Hájik a Solinky. Predpoklad začiatku realizácie 1. etapy na Hájiku je ešte tento rok, na Solinkách budúci rok.

Súčasne sa tento rok projekčne začnú pripravovať aj nové parkovacie miesta na sídliskách Vlčince a Hliny. Samospráva v spolupráci s mestskou políciou už dopredu upozorňuje vodičov na prípadné porušenie zákona, v súvislosti s novelou o zákaze parkovania na chodníkoch. „Mestská polícia bude fungovať v štandardnom režime, v súčasnosti už upozorňujeme vodičov na zmeny, ktoré prináša novela o cestnej premávke komunikačnou kampaňou na webových stránkach mesta Žilina a Mestskej polície Žilina a takisto aj formou informačných letákov“, doplnil náčelník Mestskej polície Žilina Peter Mišejka.

Vodiči by mali vedieť o tom, že ak teraz zaparkujú na chodníku, budú mať peňaženku o niečo ľahšiu. Vodičom totiž hrozí pokuta od 50 do 100 eur za porušenie zákazu parkovania na chodníku.

Mesto Dolný Kubín nemá výraznejší problém s parkovaním na chodníkoch. Podľa primátora sa nachádza len pár lokalít, kde zvykli autá stáť na chodníkoch. Ide napríklad o Ulicu SNP, Okružnú či Bystereckú. Mesto navrhlo urobiť v nich vodorovné a zvislé dopravné značenie. „Následne sa uskutočnilo posúdenie v mestských výboroch a tiež schvaľovanie na dopravnom inšpektoráte. Na základe toho sa urobilo značenie v štyroch lokalitách. Na Okružnej sme dostali zamietavé stanovisko od dopravného inšpektorátu,“ priblížil primátor.


Ďalšie články