Žilinské cintoríny sa pripravujú na intenzívne návštevy

20231023_154219 Žilinské cintoríny budú počas blížiaceho sa sviatku často navštevované. Foto: Vladimír Ondro

ŽILINA – Obdobie, keď ľudia navštevujú cintoríny vo zvýšenej miere, sa nezadržateľne blíži. Ako sú na nápor návštevníkov na Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých pripravení v meste pod Dubňom?

Znovu sa očakáva, že hlavne v stredu 1. novembra a na druhý deň navštívia hrobové miesta svojich drahých zosnulých tisíce ľudí v Žiline.

„Sme pripravení dobre, tak ako každý rok. Akurát, že sme navýšili počet požiarnych hliadok, ktoré máme postavené z našich kapacít. Pristúpili sme k tomu z dôvodu nedisciplinovanosti niektorých návštevníkov, ktorí pália sviečky aj tam, kde nemajú, pričom potom dochádza k zahoreniu vosku. Ešte sme rozšírili stránkové hodiny, aby ľudia, keď prídu aj z ďaleka, si mohli vybaviť veci,“ povedal pre Žilinský Štandard Jozef Polák zo spoločnosti Žilbyt (Správca žilinských pohrebísk).

Počas obdobia pred „dušičkami“ sa bude na cintorínoch zabezpečovať častejšie dopĺňanie vody a odvoz komunálneho odpadu. Na Novom cintoríne a na cintoríne v Závodí budú umiestnené aj mobilné toalety. Všetkých 17 cintorínov bude pre návštevníkov otvorených nonstop.

Na intenzívne návštevy cintorínov sa pripravuje aj Mestská polícia Žilina, ktorá od 28. októbra do 1. novembra 2023 zvýši dohľad s cieľom zabezpečiť verejný poriadok, usmerniť návštevníkov cintorínov a ochrániť majetok občanov.

„Mestská polícia vyzýva občanov, aby dodržiavali pokyny, vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, dopravného značenia a pokyny príslušníkov mestskej polície, vzhľadom na očakávané zhustenie premávky v okolí cintorínov,“ uviedol pre Žilinský Štandard náčelník MsP Žilina Peter Mišejka.

Nič nechce podceniť ani Dopravný podnik mesta Žiliny, ktorý pri príležitosti Sviatku všetkých svätých zabezpečí mimoriadnu prepravu z centra mesta na Starý aj Nový cintorín po trase linky číslo 31. A rovnako zo sídlisk Vlčince, Solinky, Hliny po trase linky číslo 1 so zachádzaním na Nový cintorín, Krematórium. Taktiež všetky spoje linky číslo 21 budú predĺžené na konečnú zastávku Bánová, Colnica, s cieľom obslúžiť aj cintorín v Bánovej.

Mesto Žilina zdôrazňuje význam zachovania rešpektu voči zosnulým a žiada verejnosť, aby dbala na pokoj a poriadok na cintorínoch, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy na životné prostredie a nevytváral sa zbytočný odpad.

Určite ani obchodníci nebudú nepripravení, lebo „dušičkové“ obdobie je pre nich z hľadiska tržby zaujímavé. Vzhľadom na infláciu a zvýšené náklady na energie sa ceny tohto sortimentu nepodarilo udržať na vlaňajšej úrovni a stúpli približne o 10 až 15 percent.


Ďalšie články