Jednou z priorít prednostu Okresného úradu v Martine je vybudovať klientské centrum

prednosta okresný úrad martin Nový prednosta Okresného úradu v Martine Miroslav Kovalčík má smelé plány a ciele. Foto: Lk

MARTIN – Žilinský Štandard sa porozprával s novým prednostom Okresného úradu Martin Miroslavom Kovalčíkom o tom, ako chce v tejto funkcii zúročiť dlhoročné skúsenosti s prácou v štátnej správe.

Na rovnakej pozícii ste pôsobili na Okresnom úrade v Turčianskych Tepliciach, kde ste boli úspešní. Čo vám to dalo?

Pôsobenie a výkon funkcie prednostu Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach mi dalo dostatočný základ a zároveň predpoklad, aby som takmer na vlas rovnakú pozíciu zvládol aj tu v Martine. Naviac, Martinský okresný úrad vykonával a aj v súčasnosti vykonáva činnosti štátnej správy na úsekoch ministerstva vnútra, registrácie živnostenského podnikania, dopravy, pozemných komunikácii, pozemkového a lesného hospodárstva pre okres Turčianske Teplice a jeho okresný úrad.

Takže štátnu agendu, ktorú vykonáva vo svojej pôsobnosti Okresný úrad v Martine, ako aj prevažnú väčšinu jeho vedúcich a štátnych zamestnancov, dobre poznám.

Vašou výhodou je aj to, že dobre poznáte mesto aj okres Martin.

Okres Martin vrátane okresného mesta sú mi dostatočne známe. Takmer 16 rokov som v meste Martin býval a na Okresnom úrade v Martine som pracoval dovedna 10 rokov, z toho 5 rokov ako vedúci odboru krízového riadenia.

Počas tohto obdobia som prichádzal do styku so všetkými samosprávnymi orgánmi (mestá a obce), ako aj s orgánmi miestnej a regionálnej štátnej správy vrátane bezpečnostných a záchranných zložiek regiónu Turiec.

Beriete to ako výzvu?

Myslím si, že moja prax, skúsenosti ako aj odborné spôsobilosti mi dávajú dostatočný predpoklad na kvalifikovaný výkon funkcie prednostu aj na Okresnom úrade v Martine. Je to pre mňa veľká výzva a motivácia zároveň.

Zanechal vám váš predchodca niektoré nedoriešené problémy, ktoré je potrebné čo najskôr riešiť?

Posledná veľká reforma štátnej správy vykonaná v roku 2013 ostala v Martine z môjho pohľadu na pol ceste. Zrušením pôvodných samostatných orgánov špecializovanej štátnej správy v podobe takzvaných obvodných úradov (dopravy a pozemných komunikácií, pozemkového a lesného hospodárstva, životného prostredia a správy katastra územia) došlo k ich pričleneniu na okresný úrad, avšak predpoklad zriadenia jedného spoločného úradu v jednom objekte a so servisom pre občanov v podobe klientského centra sa nenaplnil.

Azda najväčším a dlhodobejším problémom Okresného úradu Martin je vykonávanie činností štátnej správy v nevhodných objektoch a priestoroch, za čo však nikoho z mojich predchodcov viniť nemienim.

Vybudovať klientske centrum nebude jednoduché, ale v súčinnosti s vládou SR by sa to mohlo podariť. Kde by sa mohlo nachádzať?

Zriadenie jedného sídla orgánov miestnej štátnej správy okresu, respektíve regiónu Turiec vrátane klientskeho centra je jednou s mojich priorít. Je otázkou, či sa to podarí za toto volebné obdobie, keďže sa to nepodarilo ani za posledné štyri roky.

Vybraných objektov v meste Martin bolo viacero. Nakoniec ostáva predpoklad, že to bude v objektoch bývalej Neografie, teda v centre mesta pred budovou mestského úradu. V akom stave sú stavebné povolenia a projektové dokumentácie, to zistím až po ich oboznámení sa na ministerstve vnútra, respektíve Centre podpory Žilina.

Keďže okresný úrad nemá právnu subjektivitu, uvedenými dokumentáciami zatiaľ nedisponuje.


Ďalšie články