Odhalenie na žilinskej radnici. Tu mal Ján Slota svoj bar

radnica žilina V týchto priestoroch bol kedysi bar, dnes je tam školiace stredisko, na stoličke sedí žilinský primátor Peter Fiabáne. Foto: Ľubomír Chochula

ŽILINA – Na žilinskej radnici sa v stredu 21. februára uskutočnilo stretnutie vedenia mesta Žilina s médiami, ktoré sa v závere zmenilo na exkurziu po budove tejto historickej pamiatky na Mariánskom námestí. Pozvanie prijal aj Žilinský Štandard.

Novinárov informovali primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, jeho zástupca Ján Ničík, vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik a náčelník Mestskej polície Žilina Peter Mišejka.

Najskôr sa na pracovných raňajkách rozoberali vážne témy, ako ambícia rozšíriť parkovaciu politiku na územie celej Žiliny, snaha žilinskej samosprávy znížiť reklamný smog v meste, ako aj iniciatíva ohľadne nakladania s odpadom. K týmto témam sa čoskoro vrátime v samostatných článkoch.

Netradičným bodom bola exkurzia po budove radnice. Žilinský primátor zobral zástupcov médií aj do horných podkrovných priestorov tohto objektu a tiež do miestnosti, kde bol, ešte za čias exprimátora Jána Slotu, bar. V súčasnosti sa tam nachádza školiace stredisko.

„Túto miestnosť som po prvý raz navštívil pred piatimi rokmi, keď som sa stal primátorom. Teraz to tu vyzerá inak ako vtedy, keď tu bol bar. Pamätníci tvrdia, že tieto podkrovné priestory boli za čias jedného z primátorov využívané na iné účely ako reprezentatívne. Neviem, čo sa tu dialo. Samozrejme, že s naším príchodom sa to zmenilo,“ povedal P. Fiabáne, ktorý sa stal mestským poslancom v roku 2004, teda ešte za Slotovho primátorovania.

„Budova terajšej radnice má 130 rokov. Naposledy sa rekonštruovala v roku 1997. Teraz máme ambíciu ju kompletne zrekonštruovať, aby to bol dôstojný priestor na najvyššej úrovni,“ dodal P. Fiabáne.

Po exkurzii podkrovia nasledovala návšteva pivničných priestorov radnice, ktoré sú dnes nevyužívané.

„V minulosti boli pod všetkými domami na Mariánskom námestí pivnice, ktoré slúžili ako sklady, pričom chodby boli navzájom prepojené. Traduje sa povesť, že kedysi sa z týchto katakomb dalo tajnou chodbou prejsť až na Budatínsky zámok. Dnes sú už všetky priechody zasypané a zamurované,“ uviedla pre Žilinský Štandard odborná referentka odboru komunikácie MsÚ Kristína Šimurdová.

Mesto Žilina má v pláne v tomto volebnom období zrekonštruovať nielen budovu radnice (malo by to stáť približne 2 mil. eur), ale aj začať s rekonštrukciou celej hlavnej osi (železničná stanica, Predstaničné nám., Národná ul., Hlinkovo nám., Mariánske nám., Bulvár a Bernolákova ul.).

Týkať sa bude opráv povrchov, mobiliáru, zelene, osvetlenia, kamerového systému a odpadového hospodárstva.


Ďalšie články