VIDEO: Mesto Žilina rozšíri regulované parkovanie na sídlisko Hájik a zriadi Fond mobility

parkovanie Hájik Žilina Kapacita parkovacích možností na Hájiku sa zvýši. Foto: Peter Čerňan

ŽILINA – V súčasnosti sa v meste pod Dubňom platí za parkovanie len v centre, no to sa má zmeniť. Žilinská samospráva chce postupne zaviesť regulované parkovanie na celom svojom území.

Už tento rok by malo byť spoplatnené parkovanie na sídlisku Hájik. Podľa toho, aký dopad bude mať táto novinka, chcú pokračovať aj v ďalších mestských častiach. Hájik má najlepšie podmienky na zavedenie zóny regulovaného parkovania.

Mesto Žilina sa na tento krok zodpovedne pripravuje. Dobudovalo tam 85 nových parkovacích miest a na príjazdové komunikácie z jednej aj druhej strany smerom na Hájik chce nainštalovať zariadenia, ktoré budú na dennej báze počítať autá, ktoré tadiaľ jazdia.

„Dáta sú dôležité, aby sme vedeli argumentovať pri komunikácii s občanmi. Chceme im dobre vysvetliť, ako to bude fungovať, čo to pre nich bude znamenať. Samozrejme, že očakávame odpor verejnosti. Najviac budú kričať tí, ktorí vlastnia viac ako jedno auto, pretože im najviac stúpnu náklady, ale to je v poriadku,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

Uvedomuje si, že ľudia sa s takou zásadnou zmenou vysporiadajú ťažšie. „Verím, že zavedením plateného parkovania sa potom aj oni zracionalizujú. Ak sa rozšírenie parkovacej politiky urobí kvalitne, potom by sa pomer spokojných a nespokojných občanov mal preklápať na stranu tých, ktorí chápu, že to má zmysel a že iná cesta neexistuje,“ vysvetlil.

Na základe skúsenosti z iných miest, kde zaviedli takýto systém, sa dá predpokladať, že najmä u rezidentov, ku ktorým je parkovacia politika priateľskejšia, bude spokojnosť vyššia, ako u ľudí bez trvalého pobytu, ktorí budú musieť zaplatiť za parkovanie viac.

„Z parkovného nám plynú peniaze do rozpočtu mesta, ale prvoradým cieľom úspešnej parkovacej politiky je urobiť poriadok v uliciach mesta, čo sa týka parkovania, dopravy, aby sa situácia, ktorá je v súčasnosti neúnosná, zmenila k lepšiemu,“ uviedol primátor Žiliny.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne. Zdroj: Ľubomír Chochula

S parkovacou politikou súvisí aj ambícia mesta zriadiť Fond mobility, ktorý doteraz v Žiline nie je. Fond bude združovať finančné prostriedky, ktoré sa budú získavať z výberu parkovného (karty, automaty, pokuty).

„My sme pri tvorbe rozpočtu na rok 2024 predikovali sumu 900 000 eur, ktoré by sme mali získať zo súčasnej parkovacej politiky. Táto suma je viazaná v rozpočte mesta na konkrétne projekty. Na konci roka, ak všetko z tejto sumy neminieme, alebo ak reálny výber parkovného bude vyšší, ako plánujeme, tak aj tieto financie pôjdu do fondu na rok 2025. A z neho budeme investovať to, čo súvisí s rozvojom mobility a dopravy. Napríklad rekonštruovať parkovacie miesta, budovať záchytné parkoviská, stavať cyklotrasy a podobne. Veľa si od tohto fondu sľubujeme,“ vyjadril sa Fiabáne.


Ďalšie články