VIDEO: Žilinská samospráva chce výrazným spôsobom znížiť reklamný smog v meste

žILINA V Žiline plánujú redukovať reklamu. Foto: M. Gjer

ŽILINA – Poslanci mestského zastupiteľstva sa na najbližšej schôdzi budú zaoberať aj bodom, ktorý sa týka uzatvorenia memoranda o spolupráci pri regulácii reklamy na území mesta Žilina.

Na stretnutí vedenia mesta s novinármi, na ktorom sa zúčastnil aj Žilinský Štandard, odznelo okrem iného aj to, že žilinská samospráva chce v spolupráci s reklamnými spoločnosťami vytvoriť vhodné podmienky pre efektívnejšiu a jednoduchšiu reguláciu v Žiline.

V tejto súvislosti by agentúry mali na vlastné náklady odstrániť svoje bilbordy v mestskom okruhu, ktorý je ohraničený ulicami Veľká Okružná, 1. mája, Hviezdoslavova, Kálov, J. M. Hurbana a Legionárska, v lehote do šesť mesiacov od účinnosti, pričom záväzok môže byť zo strany spoločnosti rozšírený aj na iné reklamné stavby.

Mesto Žilina sa rozhodlo ísť cestou dohody a nie konfliktu s reklamnými agentúrami. Jeho ambíciou je reklamný smog v meste výrazným spôsobom znížiť v súlade s pravidlami, ktoré pripravuje.

Žilinský primátor P. Fiabáne pre Žilinský Štandard. Zdroj: Ľubomír Chochula

„Chceme podiel reklamných stavieb znížiť až o 70 percent. Naším zámerom je, aby z ulíc zmizla väčšina bilbordov a aby zostali tie reklamné stavby – v určitých rozostupoch, kvalite a za určitých podmienok – ktoré budeme rešpektovať. Radi by sme proces redukcie reklamy zvládli v najbližších troch až štyroch rokoch, ale nebude to jednoduché,“ vyjadril sa žilinský primátor Peter Fiabáne.

Na zasadnutí MsZ, ktoré bude v utorok 27. 2., sa k tejto téme očakáva zaujímavá diskusia.


Ďalšie články