Martinčania vybudovaním Národného centra plaveckých športov neprídu o letné kúpanie

plávanie, Martin, Národné centrum Štúdia Národného centra plaveckých športov v Martine. Zdroj: BK

MARTIN – Žilinský Štandard sa porozprával so splnomocnencom Slovenskej plaveckej federácie pre výstavbu Národného Centra Plaveckých Športov Pavla Šteinera Branislavom Hakelom o tom, aké možnosti by v budúcnosti mohlo ponúknuť toto moderné športové zariadenie nielen Martinčanom, ale aj širšiemu okoliu a Slovensku.

Turčianske mestá Martin a Vrútky boli vždy považované za liaheň plaveckých talentov a olympionikov Alexandra Marčeka a Rastislava Bizuba, ktorí sa dokázali medzinárodne presadiť napriek nie ideálnym podmienkam. A tie v súčasnosti ešte viac zaostávajú za konkurenciou na Slovensku i v zahraničí.

Už v roku 1932 postavili vo Vrútkach s pričinením predsedníčky Československého Červeného kríža Alice Masarykovej prvé letné kúpalisko – bazén dlhý 33,33 metra s drevenými šatňami. V Martine ho vybudovali až v roku 1969, vtedy moderné, betónové s veľkou trávnatou plochou okolo. Bolo to v lokalite smerom na Bystričku s 50-metrovým bazénom a s detskými bazénmi.

Neskôr, v roku 1974, otvorili v športovom areáli v inej časti mesta krytú plaváreň s 25-metrovým bazénom. Žiaľ, s pribúdajúcimi rokmi sa podmienky na rozvoj plaveckých športov v Turci zhoršovali. A to až do takej miery, že spomínané plavecké zariadenia v Martine sú už dnes zastarané a za hranicou projektovanej životnosti.

V roku 2018 schválilo vtedajšie mestské zastupiteľstvo (primátorom bol Andrej Hrnčiar) ideu výstavby Martinského aquacentra.

Aquacentrum by stálo na mieste súčasnej krytej plavárne, ktorého jadrom by bol vnútorný 50-metrový plavecký bazén. Vtedy sa na to išlo nesprávne. Vedenie mesta vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž bez toho, aby sa poradili s plaveckými odborníkmi, od ktorých by získali potrebné a cenné informácie.

Bol to megalomanský nereálny projekt, ktorý zostal v teoretickej rovine iba na papieri a momentálne je „v šuplíku“. Zbúraním krytej plavárne pri výstavbe Aquacentra by sa zastavila činnosť jednej generácie plavcov z Martina.

Reálnejšia šanca prišla teraz. Súčasné vedenie mesta na čele s primátorom Jánom Dankom, ako aj Slovenská plavecká federácia podporujú nový projekt s predbežnými nákladmi 20 miliónov eur.

V súčasnosti je jedinečná príležitosť eliminovať faktory neúspechu predchádzajúcich zámerov. A to vo výstavbe na mestských pozemkoch (rozloha 33 712 m2) a možnosťou financovania z čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na roky 2021 až 2027, kde je možné využiť finančné prostriedky určené pre UMR (územie udržateľného mestského rozvoja), ktoré by pokryli 50 percent nákladov na výstavbu.

O druhých 50 percent chce mesto Martin v spolupráci so SPF požiadať Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, ako aj vládu SR. Mesto Martin z rozpočtu (splácanie úveru) zaplatí len cca 4 percentá oprávnených nákladov stavby.

Národné centrum ponesie meno vodnopólovej a plaveckej legendy.

Inicioval som, že to bude Národné Centrum Plaveckých Športov Pavla Šteinera v Martine, ktorý bol výnimočnou osobnosťou. Je to bývalý československý olympionik v plaveckých športoch, významný slovenský kardiochirurg a vysokoškolský pedagóg, ktorý športovo aj pracovne pôsobil v Martine. Mladšej generácii je už jeho meno neznáme. Preto je to na nás „pamätníkoch“, aby sme úctu k tradíciám a histórii ctili a zachovali.

Čo je zámerom realizácie tohto projektu?

Vychádzame zo základnej idey disponovať vo vhodne zvolenej lokalite centrom schopným pravidelnej organizácie medzinárodných pretekov v „krátkom“ bazéne v súbehu s rozvojom všetkých plaveckých športov v širšom regióne.

Výber lokality zohľadnil polohu mesta Martin z hľadiska dopravnej dostupnosti v rámci celého Slovenska, ale aj relatívne blízkych poľských a českých regiónov.

Jadrom návrhu je realizácia 10-dráhového 25-metrového bazéna doplneného o 4-dráhový vyplávací výučbový bazén s nastaviteľným dnom, okolo ktorých sa odvíja celé spektrum súvisiacich funkcií zabezpečujúcich plnohodnotný rozvoj plaveckých športov – viacúčelový vonkajší areál, wellness, fitness, hotel, reštaurácia, športový obchod a služby vzájomne prepojené a sústredené na jednom mieste, dostupné takzvanou suchou nohou.

Počíta sa tiež s tribúnou pre 240 ľudí s prístupom pre imobilných, šatňami s kapacitou 420 návštevníkov – športovcov a verejnosť, ako aj diváckou galériou pre viac ako 60 stojacich divákov.

Centrum bude spĺňať všetky kritériá Svetovej plaveckej federácie a SPF na organizovanie športových vrcholných medzinárodných podujatí, majstrovstiev Slovenska všetkých vekových kategórií v plaveckých športoch, ako aj juniorských majstrovstiev Európy a sveta v krátkom bazéne.

Jednoznačne chceme obnoviť oslavu plaveckých športov v Martine a organizovanie tradičného medzinárodného Šteinerovho memoriálu. Ďalšie benefity z hľadiska ubytovania, športových sústredení a návštevy mesta či celého regiónu nemusím hádam ani spomínať.

Keďže národné centrum by malo vyrásť v areáli, kde sa v súčasnosti nachádza letné kúpalisko, Martinčania sa začali obávať, že prídu o letné kúpanie.

Martinské letné kúpalisko je už, takpovediac, skanzen, nevyhovuje súčasným normám a ani požiadavkám terajšej doby. Okrem iného je vybavený starými technológiami a muselo by sa investovať 8 až 10 miliónov eur do nákladnej rekonštrukcie.

Je efektívnejšie staré zbúrať a na tom mieste postaviť moderný športový komplex s tým istým účelom využitia, takže sa nemusí meniť ani Územný plán mesta Martin. Významnou súčasťou celého centra bude aj viacúčelový vonkajší areál. S architektmi návrhu štúdie na ňom v súčasnosti intenzívne pracujeme.

Pre predstavu, z krytého 4-dráhového bazéna, ktorý je naprojektovaný tak, že má takzvané otvárateľné steny, bude možné vyjsť von na veľkú, čiastočne prestrešenú terasu a zaplávať si, či pozabávať sa vo vonkajšom 2-dráhovom 25-metrovom bazéne s hĺbkou maximálne 1,6 metra.

Tento bazén bude v prevádzke celoročne, pričom teplota vody sa bude nastavovať podľa ročného obdobia a teploty vzduchu – región Turca s horami navôkol je počasím veľmi špecifický.

Vedľa bude dizajnovo netradičný letný bazén pre najmenšie deti a ich rodičov. Návštevníci budú mať teda na výber, môžu byť vonku, alebo vo vnútri, alebo aj aj. Budú mať teda pre plávanie (aj ranné a nočné) a zábavu v tomto viacúčelovom vonkajšom areáli k dispozícii 6-dráh v dvoch 25-metrových bazénoch.

Je to obrovský bonus v porovnaní s tým, čo majú teraz, lebo v Martine nie je počasie ani v letnej sezóne vždy vhodné na kúpanie sa pod holým nebom.

Samozrejme, že v areáli nebude chýbať oddychová zóna, trávniky s lehátkami na slnenie, sprchové zázemia po celom obvode areálu, stánky s občerstvením na terase a celé okolie bude krášliť zeleň a stromy, ktoré budú v lete poskytovať tieň a chládok.

Bude si vedieť toto plavecké centrum na seba zarobiť?

Dôsledné zosúladenie koncepcie nového centra pre miestne danosti s využitím jedinečných špecifík konkrétnej lokality a nadregionálnosti, ako aj začlenenie do športovej infraštruktúry Slovenska, zabezpečia vskutku nadštandardnú atraktivitu a životaschopnosť tomuto centru.

Zámer kladie obzvlášť veľký dôraz na energetický koncept a celkovú udržateľnosť. Mesto Martin ho nebude musieť zo svojho rozpočtu každoročne dotovať. Bližšie je to rozvedené v štúdii uskutočniteľnosti, ktorú sme predložili vedeniu a poslancom mesta.

Vďaka nemu naopak budeme vedieť rozvíjať a dokonca aj podporovať plavecké športy v regióne. S ním majú šancu vzniknúť plavecké triedy, s ním vieme profesionálnejšie podchytiť a rozvíjať talentovanú mládež v kluboch, podporiť výkonnostný, univerzitný a vrcholový šport, založiť školiace stredisko pre výučbu trénerov, učiteľov a inštruktorov pre realizáciu inovatívnych základných a zdokonaľovacích plaveckých výcvikov na základných a stredných školách v Turci a na Slovensku a podobne.

Výhody sú jasné, ale o všetkom rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí hlasovaním dajú najavo, či podporia zámer výstavby NCPŠ PŠ v Martine, alebo nie.

Áno, v tomto momente ide o zásadný krok. Na zasadnutie MsZ je pozvaný aj prezident SPF Ivan Šulek, ktorý vystúpi pred mestskými poslancami. Ozrejmí a za SPF aj podporí tento zámer. Zároveň pred hlasovaním bude odprezentovaná štúdia výstavby a štúdia uskutočniteľnosti NCPŠ PŠ v Martine autormi návrhu (Ján Gustiňák, Miroslav Kováčik a Pavol Ladňák).

Na túto schôdzu sme pozvali všetkých terajších, ale aj bývalých funkcionárov klubov plaveckých športov, triatlonu, plutvového plávania, potápania, trénerov, rodičov. Prísť môžu všetci, ktorým nie je ľahostajný výsledok hlasovania našich mestských poslancov. Verím, že spoločne svojou aktívnou účasťou vyvinieme verejný tlak na podporu výstavby NCPŠ PŠ v Martine.


Ďalšie články