Primátorka Trstenej sa ujala ďalšej funkcie. Poslancov rozohnil návrh na zrušenie strednej školy

žilinská župa, JUrinová Žilinská županka Erika Jurinová privítala novú členku krajského zastupiteľstva Magdalénu Zmarzlákovú (vpravo). Foto: LK

ŽILINA – V pondelok 26. februára sa v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja konalo 11. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK. Hneď v úvode schôdze si všetci prítomní uctili minútou ticha pamiatku zosnulého poslanca Štefana Kristofčáka a po schválení programu pokračovali v rokovaní.

Na uvoľnený mandát poslanca vo volebnom obvode 10 Tvrdošín nastúpila po odsúhlasení zastupiteľstvom a po zložení sľubu primátorka mesta Trstená Magdaléna Zmarzláková, ktorá sa stala členkou komisie školstva a športu, ako aj členkou poslaneckého klubu KDH a nezávislí.

Poslanci následne odsúhlasili správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 18. decembra 2023, správu o úprave rozpočtu Žilinskej župy k 31. decembru 2023, ako aj správu o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR z hľadiska majetku ŽSK za roky 2020 až 2022.

Najviac sa diskutovalo, keď prišli na rad aktuálne „výbušné“ témy ohľadne racionalizácie školstva, ktoré v kraji už dlhšie rezonujú. Emócie v pléne uvoľnil návrh na vyradenie Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. augustu 2025.

Po tomto kroku by prešiel od 1. septembra 2025 výchovno-vzdelávací proces na Strednú odbornú školu lesnícku a drevársku v Liptovskom Hrádku (v odboroch technológia ochrany a tvorby životného prostredia, agropodnikanie – agroturistika, agromechanizátor, opravár, agromechanizátorka, opravárka, poľnohospodárska výroba), na Hotelovú akadémiu v Liptovskom Mikuláši (v odboroch mliekar a syrár, mliekarka a syrárka, potravinárska výroba, praktické práce), na Strednú odbornú školu polytechnickú v Ružomberku (v odbore mechanik číslicovo riadených strojov, mechanička číslicovo riadených strojov), na Strednú odbornú školu stavebnú v Liptovskom Mikuláši (v odbore mechanik strojov a zariadení, mechanička strojov a zariadení).

Vedenie župy považuje za nevyhnutné realizovať aktivity smerujúce k optimalizácii siete stredných škôl a k zvyšovaniu kvality a efektivity vzdelávania. Cieľom je, aby sa efektívne využívali zdroje a aby sa v dohľadnom čase všetky deti učili a trávili čas v modernizovaných školských areáloch s učebňami vybavenými technikou zodpovedajúcou potrebám súčasného vzdelávania a atraktívnymi priestormi na šport a záujmovú mimoškolskú činnosť.

„Hoci sme v ostatných rokoch do rekonštrukcie a modernizácie stredných škôl investovali desiatky miliónov eur, nestačilo to a stále máme školské areály, ktoré potrebujú ďalšie milióny eur, aby vyučovací proces prebiehal v priestoroch zodpovedajúcich aktuálnemu storočiu. Práve preto hľadáme spôsob, ako efektívne využiť kapacitu našich školských areálov, aby investície do ich modernizácie slúžili čo najväčšiemu počtu žiakov,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

Dodala, že postupne chcú vytvoriť silné, naplnené a dobre vybavené školské areály, ktoré vďaka optimalizácii prevádzkových nákladov budú mať financie na moderné technické vybavenie a rozvoj študijných odborov.

Podľa nej, ak sa prístup nezmení, tak sa bude pokračovať v odstraňovaní havárií v poloprázdnych areáloch a dofinancovaní tých škôl, ktorým to nevychádza, pričom tie peniaze by sa mohli využiť na opravy ciest, mostov a modernizácie nemocníc.

Tento návrh však nakoniec poslanci neschválili, za bolo len 20 poslancov, proti bolo 12, hlasovania sa zdržalo 10 a nehlasovali 5 členovia zastupiteľstva. Strednú odbornú školu polytechnickú v Liptovskom Mikuláši teda nevyradia zo siete škôl a školských zariadení SR.

„Týmto len predlžujete agóniu v školstve,“ adresovala Jurinová poznámku tým poslancom, ktorí návrh nepodporili.

Poslanecký zbor sa zaoberal aj petíciou na dôstojné pokračovanie činnosti Strednej priemyselnej školy technickej Martin v doterajších priestoroch na ulici Novomeského 5/24 v Martine, kde pôsobí od roku 1951. Na schôdzi vystúpila predsedníčka petičného výboru Lenka Huňorová, ktorá informovala, že na Žilinskú župu odovzdali 14. februára petičné hárky s takmer 10 000 podpismi. Zároveň povedala, že petícia je na to, aby župa nevydala rozhodnutie, resp. žiadne povolenie na sťahovanie Strednej priemyselnej školy technickej v Martine do iných priestorov a aby škola pokračovala vo svojej činnosti na súčasnom mieste na martinskej Akropole.

Pozmeňujúci návrh martinského poslanca Milana Ftoreka, aby zastupiteľstvo vyhovelo petícii, bol schválený. Podporilo ho 19 poslancov, 1 bol proti, 9 sa zdržali hlasovania a 3 nehlasovali.

Poslanci odsúhlasili správu o aktuálnom stave najkritickejších úsekov ciest II. a III. triedy a ich súčastí. Tiež hlasovali aj o podpore pilotného projektu zameraného na adaptáciu verejných budov na výkyvy a zmeny klímy, ktorého cieľom je vyvíjať riešenia v oblasti rekonštrukcie budov, ktoré sa stanú vďaka nim odolné napríklad voči extrémnym vlnám horúčav.

Členovia zastupiteľstva ešte schvaľovali aj spolufinancovanie eurofondových projektov zameraných na zvyšovanie kvality vzdelávania, cezhraničnú spoluprácu či obnovu kultúrneho dedičstva.


Ďalšie články