Našich mladých vojna neodrádza, študentov na Vojenskej akadémii neubúda

178488 Naši študenti sa maskáčov neboja. Foto: MO SR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Hoci sme boli dlho zvyknutí na pocit bezpečia, zamrznuté konflikty sa opäť prebudili v plnej sile. Zaujímalo nás, či okrem iného ovplyvnili aj záujem slovenských študentov o bezpečnostné odbory.

Žilinský Štandard sa preto obrátil na rektora Vojenskej akadémie Milana R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, keďže ide o významnú vzdelávaciu inštitúciu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Absolventi majú garanciu uplatnenia sa v rezorte obrany, kde pomáhajú zlepšovať bezpečnosť štátu. Podľa rektora akadémie študentov od vstupu do bezpečnostných zložiek neodradili ani prebiehajúce vojny.

„Môžeme konštatovať, že vojnový konflikt na Ukrajine, ako aj zmeny v bezpečnostnom prostredí vo svete, neovplyvnili záujem o štúdium na našej akadémii. Pociťujeme však znížený záujem o štúdium v študijných programoch zameraných na technické vzdelanie,“ vyjadril sa pre Žilinský Štandard rektor plk. Ing. Aurel Sabó, PhD.

Podľa jeho slov študentov odrádza skôr náročnosť konkrétnych študijných odborov, než strach z medzinárodných konfliktov. Sú to však práve konflikty a vojny, ktoré vstupujú do osnov študentov vojenskej akadémie.

„Pedagogický zbor akadémie neustále aktualizuje obsahovú náplň jednotlivých predmetov vo forme cvičení a seminárov, ktoré reagujú na aktuálne témy a požiadavky Ozbrojených síl SR, ako aj súčasné bezpečnostné hrozby. V rámci predmetu bezpečnostná politika sa vyučujúci venujú aj situácii na Ukrajine a na Blízkom východe,“ dodal rektor.

Akadémia už dlhodobo spolupracuje aj s viacerými vzdelávacími inštitúciami z členských krajín NATO a Európskej únie. Takáto spolupráca je dôležitá z hľadiska výcviku budúcich dôstojníkov, ako aj z hľadiska globálneho vzdelávania a výskumu.


Ďalšie články