Dokedy bude nedostavaná diaľnica D3 na Kysuciach traumatizovať vodičov?

Diaľnica D3, Kysuce Stavba diaľničného privádzača D3 pri Kysuckom Novom Meste. Foto: NDS

ŽILINA – Z celkovej dĺžky 59,1 km diaľnice D3 sú v súčasnosti v prevádzke len úseky okolo Žiliny a Čadce. Je potrebné dobudovať ďalších 22 km. V akom časovom horizonte by to mohli stihnúť?

Aktuálne sú najkritickejšie dva nedokončené úseky okolo Kysuckého Nového Mesta, ale vybudovať sa musí aj druhý profil úseku Oščadnica – Čadca, Bukov s novou rúrou tunela Horelica. Neskôr bude potrebné dobudovať druhý jazdný pruh dvoch stavebných úsekov od Svrčinovca po štátnu hranicu s Poľskom.

„Súčasné dopravné zaťaženie nedobudovaných úsekov diaľnice D3, ktoré aktuálne alternuje cesta I. triedy I/11, dosahuje podľa najnovších meraní v pracovných dňoch aj viac ako 25-tisíc vozidiel za 24 hodín,“ povedal pre Žilinský Štandard riaditeľ Výskumného ústavu dopravného Žilina Ľubomír Palčák.

Keďže uvedený objem dopravy nemôže obísť kritický bod, ktorým je svetelne riadená križovatka na ceste I. triedy v Radoli, dochádza najmä v ranných a popoludňajších hodinách k pravidelným výrazným časovým zdržaniam vodičov.

„Vzhľadom na vysoký podiel ťažkej dopravy nad 3,5 tony celkovej hmotnosti, ktorá v koridore bežne dosahuje viac ako 25 percent podielu všetkých vozidiel dopravného prúdu, je s problémami s priepustnosťou celého nedokončeného úseku spojená aj vyššia rizikovosť vzniku dopravných nehôd,“ upozornil Palčák.

Pozdĺž existujúcej trasy I/11 sú situované početné neriadené križovatkové napojenia obsluhujúce priľahlé územie obcí, na ktorých denne vznikajú závažné kolízne dopravné situácie najmä pri pripájaní vozidiel z vedľajších ciest na hlavnú.

Kritickú dopravnú situáciu vyrieši až dokončenie D3, čo však tak skoro nebude, keďže investor Národná diaľničná spoločnosť teraz ešte len finalizuje procesy súvisiace s odovzdávaním dokumentácie na stavebné povolenie pre tieto chýbajúce úseky.

Bude tiež potrebné urobiť majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, pripraviť dokumentácie na ponuku a následne proces verejnej súťaže na zhotoviteľa jednotlivých stavebných úsekov.

„V prípade, ak všetky procesy budú prebiehať v plánovaných intenciách a podarí sa získať stavebné povolenie začiatkom roka 2026, stále existuje teoretická šanca na dokončenie chýbajúcich dvoch kritických úsekov do roku 2030,“ dodal dopravný expert Palčák.

Splniť túto métu sa podarí len vtedy, ak sa nebude predlžovať vysporiadanie pozemkov, ak sa zefektívnia procesy pri vedení súťaže na zhotoviteľa stavby a ak sa v neposlednom rade následne zintenzívni proces výstavby.

Dobrou správou pre vodičov je, že dobudovanie D3 na Kysuciach patrí medzi priority Ministerstva dopravy SR a vlády SR. Financie by mali mať z eurofondov v rámci Programu Slovensko.

„Rezort dopravy a NDS pokračujú v príprave zvyšných úsekov D3. Aktuálne prebieha proces EIA. Cieľom je, aby prípravné procesy postupovali čo najefektívnejšie. Po ich skončení budeme môcť vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľov. Prípravné procesy (napríklad posudzovanie vplyvov na životné prostredie) si vyžadujú intenzívne nasadenie a zapojenie aj ďalších rezortov,“ uviedlo pre Žilinský Štandard Ministerstvo dopravy SR.

Rezort sa intenzívne a kontinuálne zaoberá riešením celkovej dopravnej situácie v regióne, nielen dobudovaním cestnej infraštruktúry, ale aj zrýchlením, skomfortnením a sprístupnením železničnej dopravy obyvateľom na trase medzi Žilinou a Čadcou. V neposlednom rade pomôžu preťažené cesty odľahčiť nové cyklotrasy, ktoré onedlho na Kysuciach pribudnú.

Dokončenie diaľnice D3 je veľmi dôležité. Ide aj o prestíž Slovenska, keďže D3 je súčasťou základnej siete TEN-T. V jej rámci je súčasťou medzinárodného koridoru Balt – Jadran, v smere sever – juh, a prepája Slovensko s Poľskom aj Českou republikou.


Ďalšie články