Stredné školy získajú dva milióny eur na rozvoj zelených zručností

Memorandum, žilinská župa, školstvo Žilinská županka Erika Jurinová podpísala memorandum o spolupráci so dvoch stredných škôl so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Foto: ŽSK

ŽILINA – Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová 27. marca slávnostne podpísala memorandá o spolupráci stredných škôl (SOŠ stavebná v Žiline a Spojená škola v Martine) so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti REPowerEU.

Pre školy predstavuje podpísanie memoránd zlepšenie vzdelávania a zvýšenie kvality žiakov v odbore Technik energetických zariadení budov. Realizácia kapitoly REPowerEU v súlade s vytýčenými cieľmi Európskej únie, najmä v oblasti boja s klimatickou krízou vrátane prechodu na zelenú ekonomiku si vyžaduje prípravu vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí musia disponovať vhodnými zelenými zručnosťami v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Podpisom memoránd sa začne spolupráca v oblasti rozvoja zelených zručností. Učebne vybudované na uvedených stredných školách budú slúžiť na získanie zručností a overovanie nadobudnutých vedomostí v oblasti nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie s využitím SMART technológií.

Školy ich budú používať na vyučovanie v oblasti zlepšenia nakladania s energiami existujúcich budov smerom k znižovaniu emisií CO2 a využívaniu vodíka. Celková investícia pre obidve školy je plánovaná vo výške dva milióny eur.

„Sme krajom inovácií a našou snahou je aj dosahovať technologický progres v súvislosti so šetrením energiami a investovaním do obnoviteľných zdrojov energie. Pokiaľ chceme docieliť rozvoj kľúčových odvetví nášho hospodárstva, je potrebné, aby sa zelené zručnosti stali pre nás samozrejmosťou. Každý z nás môže prispieť k zmene. Som rada, že vďaka REPowerEU dostanú naši žiaci a pedagógovia príležitosť rozvíjať svoje odborné zelené zručnosti a byť vzorom pre ostatných,“ povedala žilinská županka Jurinová.

Na oboch stredných školách budú v nasledujúcom období v spolupráci s odborníkmi vybavené priestory škôl za účelom teoretickej a praktickej výučby žiakov a pedagogických zamestnancov. Uskutočnia sa kurzy a školenia pedagógov a školiteľov pre prax, žiaci absolvujú nové moduly v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

„Podpisom memoranda otvárame so ŽSK ďalšiu spoluprácu, tentoraz zameranú na rozvoj zelených zručností. Tento krok predstavuje príležitosť aj pre ostatné samosprávne kraje a ich školy v napĺňaní agendy a cieľov vytýčených v ich strategických dokumentoch a Agende 2030. Energetika v smere ochrany svetovej klímy predstavuje kľúčové odvetvie, ktoré si vyžaduje kvalifikovaných ľudí. Verím, že dnes odštartovaná spolupráca nám vzájomne pomôže ich výrazne doplniť,“ povedal riaditeľ ŠIOV Branislav Hadár.

Vďaka Plánu obnovy a odolnosti (kapitola REPowerEU) sa urýchľuje zelená transformácia a podnecujú sa veľké investície do energie z obnoviteľných zdrojov.

(Zdroj: ŽSK)


Ďalšie články