Autizmus tu bol, je a bude. Boj, radosť a nádej

autizmus_deti_rodicia Na deťoch vôbec nevidieť, že majú autizmus. I napriek tomu sú to šťastné deti. FOTO: archív ŽŠ

Autizmus je komplexná porucha vývoja mozgu, ktorá ovplyvňuje sociálnu interakciu, komunikáciu a správanie. Prejavuje sa v rôznej miere u každého človeka a môže mať širokú škálu symptómov. V utorok si celý svet spomína na svetový deň povedomia o autizme.

Medzi najčastejšie symptómy autizmu patria ťažkosti so sociálnou interakciou a komunikáciou, obmedzené záujmy a stereotypné správanie. Problémy sú aj s porozumením neverbálnej komunikácii.

Autizmus sa zvyčajne diagnostikuje v detstve, ale môže sa objaviť aj u dospelých. Neexistuje žiadny liek na autizmus, ale existuje množstvo terapií a intervencií, ktoré môžu pomôcť ľuďom s autizmom žiť plnohodnotný a produktívny život.

Žilinský Štandard sa dlhodobo venuje tejto diagnóze a pravidelne každú stredu vám prinášame rozhovory a príbehy rodín, ktoré majú v domácnostiach dieťa s autizmom. Ako nám viacerí potvrdili, s diagnózou sa človek nikdy celkom nevyrovná, každý si kladie otázku prečo? „Prečo my, prečo moje dieťa? Iné to je, keď sa narodia druhé deti zdravé, vtedy človek už túto diagnózu neberie tak hrozne. Poznám iba jeden prípad v mojom okolí, kde sú dvaja súrodenci deti s autizmom. Takéto prípady sú vzácne, ale sú,“ povedala nám mama Erika Ondrúšková, ktorá vychováva svojho autistického syna.

Ak pozorujete u svojho dieťaťa nezvyčajné správanie, určite sa treba riadiť odborníkmi: neurológom, psychiatrom. Niekedy je nevyhnutná medikamentózna liečba. Niektorí autisti, aj tí verbálni, nemusia dobre rozumieť hovorovej reči. V takomto prípade je vhodné zaviesť teach system – kartičkový systém, na ktorom bude činnosť znázornená obrázkom. Pre tých, ktorí vedia čítať a písať, stačí napísať inštrukciu.


Ďalšie články