Mesto sa púšťa do boja s nelegálnymi reklamnými stavbami

Vysoké Tatry bilbordy Ilustračný obrázok. Foto: Milan Kapusta/TASR

RUŽOMBEROK – Ružomberská radnica reaguje na novelu zákona o územnom plánovaní a na rastúci počet nelegálnych reklám umiestnených naprieč mestom.

Vedenie mesta však dáva jednotlivým objednávateľom reklamných plôch možnosť, aby sami nelegálne reklamy stiahli. S odstraňovaním nelegálne umiestnených reklamných stavieb začne samospráva až od 30. júna 2024.

„Samospráva tým zároveň vytvára priestor pre jednotlivcov či súkromné spoločnosti, ktoré nelegálne reklamné stavby prevádzkujú, aby sami proaktívne pristúpili k ich odstráneniu. Nelegálne prvky, čierne stavby a reklamy bez platných povolení, zmlúv a vlastníkov nie je možné spätne zlegalizovať. Reklamu je nutné bezodkladne odstrániť na náklady vlastníka,“ priblížil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Zároveň upozornil, že ak reklama vlastníka nemá alebo ju vlastník sám neodstráni, mesto udelí pokutu a reklamu odstráni na vlastné náklady, pričom si spätne náklady na odstránenie uplatní. „Cieľom samosprávy nie je úplne zrušenie reklamy na území mesta. Rozumieme potrebám súkromných podnikateľov a ich snahe propagovať svoju činnosť. Nie sme proti reklame, no musí byť prevádzkovaná v súlade so zákonom a nesmie špekulatívne obchádzať povinnosti a pravidlá stavebného zákona,“ dodal Miškovčík.

(sita, mar)


Ďalšie články