Malí vedľa veľkých: univerzita zriadila materskú školu

UNIZA Ilustračný obrázok. Foto: koláž Pixabay/UNIZA

ŽILINA – Žilinská univerzita v Žiline zriadila novú materskú školu v rámci projektu Materské školy pri vysokých školách. Prihlasovanie je možné už od stredy 15. mája.

Materská škola je určená pre deti od 4 do 6 rokov, pričom svojich potomkov do nej môžu prihlásiť ľudia z celého okolia. Informuje o tom Adriana Valentovičová z Oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity.

Škôlka je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Základom jej vzdelávacej činnosti je vzdelávací koncept STEAM a bádateľsky orientované aktivity. Aktivity ako UNIZA pre deti, praktické cvičenia a exkurzie obohatia systémovo predprimárne vzdelávanie o kreativitu, kritické myslenie či schopnosť pozorovať.

Experimenty a jednoduché pokusy, práca s rôznymi materiálmi, nástrojmi a informačnými zdrojmi vhodnými pre daný vek bude veľmi prospešná a užitočná pre prirodzenú zvedavosť detí a objavovanie sveta. Aplikácia metódy CLIL prinesie do výučby aj intuitívne a hravé učenie sa cudzieho jazyka.

Univerzita plánuje aj medzigeneračné aktivity, ktoré pomôžu študentom realizovať sa a do detskej škôlky zas prinesú múdrosť a skúsenosti vzdelaného a zrelého človeka.

„Naša materská škola je zameraná na prírodné vedy, techniku aj pohyb. Poskytujeme kvalitné a trochu netradičné predškolské vzdelávanie nielen pre deti zamestnancov a študentov, ale aj verejnosť. Deti budú mať možnosť navštevovať odborné aj popularizačné pracoviská univerzity, získavať tak kladný
vzťah k vede aj technike a učiť sa objavovaním,“ povedala Jana Gjašiková, kvestorka Žilinskej univerzity v Žiline.


Ďalšie články