Župa má záujem o prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby

Župa má záujem o prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby Župa má záujem o prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby. Ilustračné foto: Pavol Zachar/TASR

ŽILINA – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) má záujem o prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast a prihlási sa do výberového konania na obsadenie určených pevných bodov APS na území kraja.

Rovnako má záujem prevádzkovať aj doplnkový bod APS v okrese Námestovo, ak ministerstvo zdravotníctva poskytne časť financií ušetrených zrušením viacerých pevných bodov APS v kraji.

„Redukciu bodov APS bez navýšenia paušálnych platieb a bez poskytnutia ušetrených finančných prostriedkov na podporu vytvorenia doplnkových bodov tam, kde je to nevyhnutné z dôvodu zachovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti, považujeme za vážne ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre časť obyvateľov nášho kraja,“ uviedla hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.

Pripomenula, že ŽSK na základe relevantného argumentu o nedostatku pediatrov súhlasil s úpravou ordinačných hodín na APS pre deti a dorast do 20:00 s podmienkou zvýšenia paušálnych platieb.

„V prípade rušenia pevných bodov APS pre deti a dorast žiadal kraj uvoľnené financie poskytnúť na vytvorenie doplnkových bodov za vopred dohodnutých podmienok a po súhlase s ministerstvom tam, kde z vážnych dôvodov je nevyhnutné zachovanie dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ dodala Lacová.

Parlament v utorok (14. 5.) schválil novelu, ktorou sa ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti od júla skrátia z 22:00 na 20:00. Pediatri budú zároveň pacientom po novom k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň do 16:00.

V troch fázach sa má zredukovať sieť detských APS. V prvej fáze zaniklo šesť pohotovostí, ktoré nemali prevádzkovateľa. Ďalších desať bodov APS má byť vypustených od júla 2024. Tretia fáza, ktorá sa má týkať piatich bodov APS, je naplánovaná od novembra 2024.

(Zdroj: ŽSK)


Ďalšie články