Mesto obnovuje vnútrobloky a zvyšuje dostupnosť bývania pre ohrozené skupiny

Oprava cesty (1) Mesto pripravuje obnovu vnútroblokov. Foto: Žilina Gallery/pixabay

ŽILINA – Mesto čaká revitalizácia a realizácia projektov na zabezpečenie dostupnosti troch žilinských vnútroblokov. Všetky návrhy odobrili poslanci na desiatom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, kde schválili päť investičných projektov.

V rámci opráv je naplánovaná aj obnova chodníkov s vodozádržnými systémami, ktoré dopomôžu s ochladzovaním povrchov ciest. Revitalizácia čaká aj vnútrobloky Lichardová, Jarná a Čajaková ulica. V tých miestach bude po novom viac zelene, pribudnú lavičky, smetné koše, stojiská na komunálny odpad či stojany na bicykle. Taktiež by sa malo mesto dočkať aj nového verejného osvetlenia.

Na Jarnej ulici pribudne aj detské ihrisko s hojdačkami, pieskoviskom, trampolínou, lezeckou stenou a hracím domčekom. Z projektov sa vybuduje v parku aj ekologický alternatívny bežecký chodník. Celková cena revitalizácie obnovy je vyčíslená na viac ako milión eur, povinné spolufinancovanie mesta predstavuje 8 percent zo sumy.

Lichardovú ulicu čaká obnova a doplnenie chodníkov a nové zelené námestie pred školou. Športové ihrisko bude doplnené o workoutové prvky a petangové ihrisko. Asfaltové a betónové panely parkovacích plôch budú nahradené eko zatrávňovacou dlažbou. Rozpočet stavby je stanovený na viac ako 979-tisíc eur.

Vo vnútrobloku na Čajakovej ulici na sídlisku Hliny IV. by mali v rámci projektu pribudnúť nové parkovacie plochy. Momentálne sa na ulici nachádzajú dve stojiská s kapacitou osem parkovacích miest, po novom by ich malo byť desať. Cena obnovy predstavuje okolo 128-tisíc eur.

Mesto sa zapojilo do výzvy zabezpečiť dostupné nájomné bývanie v Žiline. Pôjde o cenovo prijateľné, udržateľné a samostatné bývanie, ktoré by malo slúžiť na pomoc pre ľudí bez domova, jednočlenné rodiny s deťmi, ďalej pre zdravotne znevýhodnené osoby a pre ohrozené skupiny obyvateľov. Tento projekt by mohol pomôcť približne 20 rodinám, ktoré stratili bývanie. Projekt zastreší aj sociálnu intervenciu a odbornú pomoc, čo zabezpečí päť pracovných pozícií. Suma projektu je vyčíslená na 500-tisíc eur. Z Európskej únie nenávratný finančný prostriedok predstavuje 85 percent zo sumy, 15 percent dofinancuje štátny rozpočet krajiny.

(Zdroj: žilina.sk)Ďalšie články