Hájik sa stane prvým sídliskom s rozšírenou parkovacou politikou

parkovanie Hájik Žilina Kapacita parkovacích možností na Hájiku sa zvýši. Foto: Peter Čerňan

ŽILINA – Mesto rozširuje parkovaciu politiku aj na sídliská, tým prvým bude Hájik. Žilina je stále preplnenejšia autami a už nie je možné donekonečna navyšovať počet parkovacích miest. Tlak na mestá spôsobuje budovanie parkovacích miest, ktoré sú na úkor zelene.

Kapacita parkovísk nestačí nielen v historickej časti mesta, ale aj na sídliskách Žiliny. Počas výstavby totiž nerátali s takým veľkým množstvom áut. Vodiči si zvykli parkovať na chodníkoch a trávnatých plochách, jediný spôsob, ako tomu zabrániť, je zabezpečiť regulované parkovanie.

Žilinská radnica sa práve preto rozhodla rozšíriť systém aj do ostatných lokalít. Už v roku 2022 sa zmonitorovala dopravná situácia na sídlisku Hájik, analyzovali sa možnosť, ako doplniť parkovaciu kapacitu. Z výsledkov vyplynulo, že jediným spôsobom bolo doplniť 87 legálnych parkovacích miest, ktoré pribudli na konci roka 2023.

Na sídlisku Hájik pribudne aj finančne náročná investícia v podobe parkoviska M. Bela. Žilina plánuje tento priestor využiť na reguláciu parkovania už tento rok, keďže z analýzy vyšlo toto sídlisko ako jedno z najhorších z hľadiska podmienok na parkovanie počas noci. Informácie o regulovanom parkovaní budú prístupné prostredníctvom dopravného značenia. To pomôže zlepšiť podmienky všetkým obyvateľom sídliska a zabezpečí pravidlá, ktoré zabránia parkovaniu na trávnatých plochách.

Regulované parkovanie v podstate znamená vytvorenie rezidentských zón, ktoré zvýhodnia obyvateľov mesta. Cieľom je vylúčiť vozidlá, ktoré v zóne parkujú navyše, teda ide najmä o dlhodobo odstavené autá či vozidlá abonentov, teda ľudí, ktorí neplatia mestu poplatky.

Ako bude vyzerať parkovanie pre občanov mesta?

Žilinčania si zakúpia rezidentskú parkovaciu kartu, ktorá oprávňuje parkovať v uvedených zónach. Tento systém už v centre mesta funguje.

Cieľom radnice je vytvoriť zelenšie a ekologickejšie mesto a regulácia parkovania je jeden z možných spôsobov, ako zredukovať negatívne dosahy motorovej dopravy. Ako aj iné mestá na Slovensku, Žilina má viac áut ako parkovacích miest a preto musí pristúpiť k úpravám parkovacej politiky.

(Zdroj: zilina.sk)


Ďalšie články