Univerzitná nemocnica sv. Martina bude prínosom pre celé Slovensko, teší sa riaditeľ Durný

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Peter Durný. Foto: Jakub Kotian/TASR Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Peter Durný. Foto: Jakub Kotian/TASR

MARTIN – Výstavba Univerzitnej nemocnice svätého Martina sa môže začať v najbližších dňoch, keďže 5. mája podpísali zmluvu s víťazom verejného obstarávania. Skupina dodávateľov ADIFEX – HORNEX – DSC – SYTIQ – NEMOCNICA MT získala zákazku s ponukou 375 miliónov eur bez DPH.

Podpis zmluvy sa uskutočnil za prítomnosti ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej a štátnej tajomníčky podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Aleny Sábelovej. Ministerstvo zdravotníctva už skôr uzavrelo Zmluvu o poskytnutí prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti s Univerzitnou nemocnicou v Martine, účinnú od 12. novembra 2022.

Následne prijali Dodatok č. 1 k tejto zmluve, ktorý upravil financovanie projektu na 256,7 milióna eur bez DPH z Plánu obnovy a odolnosti.

Takto by mala vyzerať nová nemocnica. Foto: Univerzitná nemocnica Martin/FB

Výdavky na projekt po vyčerpaní tejto sumy budú hradiť z voľných zdrojov Plánu obnovy a odolnosti, zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných alternatívnych zdrojov, ktoré schválila Vláda SR. Plánované dokončenie hrubej stavby je do 30. júna 2026, pričom plne vybavenú nemocnicu je zhotoviteľ povinný odovzdať do 31. decembra 2028.

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Peter Durný vyjadril radosť nad ukončením verejného obstarávania a zdôraznil význam projektu. „Sme radi, že po mnohých prekážkach môžeme podpísať zmluvu, ktorá posunie tento významný projekt do fázy začatia stavebných prác. Veríme, že na konci tohto úsilia bude spokojný pacient a nová nemocnica prinesie obrovský prínos nielen pre región Turca, ale aj pre celé Slovensko,“ povedal.

Dodal, že cieľom je vybudovať excelentnú a modernú nemocnicu, ktorá bude participovať na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch a prinášať inovácie do starostlivosti o pacientov aj do života zdravotníckych pracovníkov. „Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom dovedení tohto projektu do tejto fázy,“ uzavrel Durný.

(Zdroj: Univerzitná nemocnica Martin)


Ďalšie články