Organizácia

Vedenie

Peter Núñez

riaditeľ

Peter Núñez je zakladateľom a akcionárom Statement Media Central Europe a.s. Jeho úloha zahŕňa riadenie stratégie spoločnosti a rozhodovanie o zásadných ekonomických otázkach. Pred vznikom Štandardu mal dlhú kariéru ako režisér televíznych programov. V súčasnosti je exkluzívnym vlastníkom a výkonným líderom slovenských televíznych produkčných spoločností NUNEZ NFE, s.r.o., TV Services, a.s. a českej produkčnej spoločnosti JOY Department. Okrem toho vlastní mediálnu agentúru LOCO Agency a je spolumajiteľom filmovej produkčnej spoločnosti TRINITY PICTURES. Štúdium ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so špecializáciou na históriu a výučbu slovenčiny.

Jaroslav Daniška

šéfredaktor

Jaroslav Daniška je šéfredaktorom Štandardu od jeho založenia v novembri 2020. Zodpovedá za vedenie a stav redakcie. Vo verejnoprávnej televízii moderuje každý týždeň polemickú reláciu Do kríža. V minulosti dva roky moderoval reláciu K2 v Slovenskom rozhlase, ktorá bola venovaná dôležitým postavám kultúry, najmä tým, ktorými komunistický režim opovrhoval, predtým pôsobil v denníku Postoj a týždenníku Týždeň. Jeho texty vychádzajú aj v českých, poľských a maďarských médiách. Dlhé roky viedol revue Impulz zameranú na katolícku kultúru, eseje a nadčasové úvahy. Po štúdiu pôsobil v kancelárii ministra vnútra Vladimíra Palka, kde sa venoval témam európskej integrácie a imigrácie, predtým ako asistent viacerých poslancov. Študoval politické vedy v Trnave a Prahe, absolvoval pobyt na Varšavskej univerzite. Je ženatý, s rodinou žije v Pustých Úľanoch.

Vladimír Gábor

šéfredaktor pre regióny

Vladimír Gábor vyštudoval filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas štúdia sa zaujímal o novinársku prácu a s redakčnou praxou začal v televízii VTV. Potom pracoval v agentúre SITA a po návrate z Veľkej Británie pôsobil v denníku Pravda. Neskôr pracoval ako editor v denníku Nový Čas a viedol regionálne oddelenie v denníku Plus JEDEN DEŇ. Stál aj za projektom kedysi úspešných malých lokálnych online novín Šamorínčan.

Peter Števkov

zástupca šéfredaktora

Peter Števkov ako zástupca šéfredaktora pôsobí od založenia Štandardu v novembri 2020. V médiách začínal v televízii TA3, založil a viedol mediálny startup Denník Slovensko. Pracoval ako konzultant pre zahraničných investorov. Donedávna sa venoval najmä akademickej činnosti. Doktorát z medzinárodných vzťahov dokončil na Masarykovej univerzite v Brne. Publikoval články vo viacerých odborných recenzovaných časopisoch. Okrem medzinárodných vzťahov vyštudoval aj hospodársku politiku, bezpečnostné a strategické štúdia a ruský jazyk a literatúru. Absolvoval stáž na Uralskej štátnej univerzite v Jekaterinburgu. Je ženatý, s rodinou žije neďaleko Bratislavy.

Gabriel Koscelanský

zástupca šéfredaktora pre regióny

Vyštudoval politológiu, doktorandský stupeň. Tri roky pracoval ako politický redaktor a rok ako vedúci domáceho spravodajstva v Slovenskej tlačovej agentúre (SITA). Viac ako rok pôsobil aj ako editor politiky pre denník Plus JEDEN DEŇ. Zaujíma sa o spoločenské dianie, celoslovenskú a regionálnu politiku, históriu, umenie a šport.

Mária Koterbová

zástupkyňa riaditeľa

Mária Koterbová bola redaktorkou Štandardu od jeho založenia v novembri 2020. Venovala sa prevažne kultúrnym a sociálnym témam. Od roku 2023 má na starosti finančné a právne záležitosti denníka Štandard. Od marca 2024 sa stala zástupkyňou riaditeľa. Študovala mediálne štúdiá na Prešovskej univerzite v Prešove a žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pochádza zo Starej Ľubovne.

Redakcia

Michal Čop

redaktor

Michal Čop je redaktorom Denníka Štandard od augusta 2021. Venuje sa domácej politike, kultúrno-etickým, cirkevným a regionálnym témam. Je taktiež členom redakcie Verbumu a dramaturgického tímu Hanusových dní. Pred nástupom do Štandardu pracoval šesť rokov ako lektor stredoškolských programov Kolégia Antona Neuwirtha. Je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Študoval politológiu na Trnavskej univerzite a Univerzite Komenského. Je šťastne ženatý. S rodinou žije v Snine.

Dag Daniš

komentátor

Dag Daniš pracuje v denníku Štandard ako komentátor. Zameriava sa na domácu politiku, čiastočne na geopolitické témy. Predtým pracoval v online redakciách Postoj a Aktuality. V denníku Hospodárske noviny pôsobil vo funkcii zástupcu šéfredaktora pre spravodajstvo a komentáre (2011 – 2013). V Národnej obrode bol zástupca šéfredaktora, neskôr šéfredaktor. Študoval filozofiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Po skončení štúdia dva roky prednášal antickú filozofiu na Trnavskej univerzite, neskôr externe učil mediálnu komunikáciu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Tomáš Dugovič

redaktor

Tomáš Dugovič píše pre Štandard od marca 2021. K novinárskemu remeslu sa dostal zhruba dva roky predtým po skončení štúdia pôsobiac v už neexistujúcom Denníku Slovensko. Magisterský titul z odboru všeobecného práva získal na Trnavskej univerzite. Spolu s manželkou žije v Šenkviciach.

Igor Matloň

hlavný editor

Igor Matloň je hlavným editorom Štandardu od októbra 2021. Počas svojej vyše tridsaťročnej novinárskej činnosti pôsobil na rôznych postoch v printových, webových, elektronických a agentúrnych médiách. Najdlhšie vo vydavateľstve Trend Holding, v ktorom viedol dvojtýždenník Profit a bol tiež zástupcom šéfredaktora týždenníka Trend. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a absolvoval medziodborové štúdium žurnalistiky na FF UK v Bratislave. Je ženatý, žije v Bratislave.

Samuel Kolesár

redaktor

Samuel Kolesár sa angažuje v denníku Štandard od apríla 2022. Pokračuje v štúdiu ekonomiky a manažmentu na magisterskom stupni na Mendelovej univerzite v Brne. Absolvoval stredoškolský program Kolégia Antona Neuwirtha. Rád cestuje, lozí po horách a má rád dobrú kávu. Dlhé roky hrával vodné pólo, ktoré v Prešove istý čas aj trénoval. Vyskúšal si aj prácu vysokohorského nosiča.

Martin Minka

redaktor

Martin Minka je redaktorom Štandardu od jeho založenia v novembri 2020. Venuje sa technologickým témam a regiónu stredného Slovenska. Študuje v bakalárskom stupni štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V minulosti pôsobil ako redaktor v technologickom portáli MôjAndroid a Denníku Slovensko. Žije na strednom Slovensku.

Eva Struhárňanská

redaktor

Eva Struharňanská je redaktorkou Štandardu od jeho založenia v novembri 2020. Študovala medzinárodné vzťahy a bezpečnostné štúdiá na Univerzite Mateja Bela. Pochádza z Terchovej. Má rada hory, sudoku, včelárstvo, domáce práce a hrá na viaceré hudobné nástroje.

Igor Stupňan

V denníku Štandard je od februára 2024. Začínal ako novinár už v zaniknutom denníku Smena. Pokračoval v redakciách novín Sme a Pravda. Istý čas pôsobil ako redaktor tlačovej agentúry SITA.

Vladimír Palko

komentátor

Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc. (1957) vyštudoval matematiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Dlhé roky pôsobil ako vysokoškolský učiteľ matematiky. Bol zakladajúcim členom Kresťanskodemokratického hnutia a jeho podpredsedom (1996 – 2006).

Zastával verejné funkcie ako námestník riaditeľa Federálnej bezpečnostnej informačnej služby (1991 – 1992), poslanec NR SR (1998 – 2010) a minister vnútra (2002 – 2006). V publicistickej oblasti pôsobil ako predseda redakčnej rady štvrťročníka Impulz (2005 – 2017), píše pre denník Štandard. Je autorom vysokoškolskej učebnice Diskrétna matematika pre informatikov a dvoch politologických kníh Boj o moc a tajná služba a Levy prichádzajú, ktorú ocenil pápež Benedikt XVI v osobnom liste autorovi. Je nositeľom Radu Svätého Gregora Veľkého, ktorý mu udelil pápež František. Je ženatý a má tri deti, žije v Bratislave.

Martin Mikloš

redaktor

Martin Mikloš je redaktorom Štandardu od apríla 2022. Študuje politické vedy a žurnalistiku na bakalárskom stupni na Masarykovej univerzite v Brne. Pochádza z metropoly východu, Košíc. Do budúcna sa plánuje zameriavať na vnútropolitické dianie a šport.

Štefan Chrappa

redaktor

Štefan Chrappa pochádza zo Svätého Jura. Vyštudoval slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde po absolvovaní doktorandského štúdia prednášal literárnovedné disciplíny. Je dlhoročným redaktorom Slovenského rozhlasu. Venuje sa náboženským a kultúrnym témam. Na svojom konte má dvadsať kníh. Medzi najznámejšie patrí kniha rozhovorov so saleziánom Antonom Srholcom. Dlhodobo spolupracoval s časopisom .týždeň. Ako moderátor a scenárista sa podieľal na dvadsaťštyridielnom dokumentárnom cykle Božie domy s Vandalom, bol moderátorom celonárodnej ankety RTVS Najväčší Slovák, spolumoderoval reláciu Do kríža. Má vlasné knižné vydavateľstvo Limerick. Ako gitarista a spevák hrá v skupine Čad. Režisérsky sa podieľal na realizácii dokumentárneho filmu o kňazovi Jánovi Mastiliakovi. Je nositeľom ocenení Fra Angelico, za hudbu jeho kapely získali šyri ocenenia Radiohead awards. Je katolík, ženatý, má jednu dcéru.

Marek Maďarič

komentátor

Marek Maďarič je slovenský scenárista, dramaturg a politik. Od 4. júla 2006 do 8. júla 2010 bol ministrom kultúry. Po voľbách v roku 2012 sa opäť stal ministrom kultúry. V marci 2016 bol vymenovaný do rovnakej funkcie v 3. vláde Roberta Fica. Po viacerých nezhodách dňa 25. 10. 2018 zo strany definitívne odišiel a v parlamente zostal pôsobiť ako nezávislý poslanec až do roku 2020. V rokoch 1984 až 1989 absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Marian Kuna

externý prispievateľ

Marian Kuna je filozof a vysokoškolský učiteľ. Pôsobí ako docent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Špecializuje sa na súčasnú morálnu, právnu a politickú filozofiu, osobitne na etiku cnosti, filozofické dielo Alasdaira MacIntyra a problematiku vzťahu slobody prejavu a nenávistných prejavov (hate speech). Vyštudoval filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde získal aj doktorát z filozofie. Študoval tiež na University of York (Master of Arts v politickej filozofii), na Central European University (Master of Philosophy) a na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (magister v odbore právo).

Lucia Krchňavá

redaktor

Lucia Krchňavá je redaktorkou Štandardu od júla 2023. Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax v Nitre. Už počas štúdia sa venovala jazykovým korektúram, ktoré sú dodnes jej srdcovou záležitosťou. Keď píše, najradšej sa venuje témam súvisiacim s kresťanstvom. Pochádza z Púchova.

Daniela Čarná

externý prispievateľ

Kunsthistorička, kurátorka a pedagogička, pôsobí v Galérii Slovenského rozhlasu a v Galérii umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch.

Michal Augustovič

externý prispievateľ

Vyštudoval históriu na Univerzite Komenského v Bratislave a stredoveké štúdiá na Stredoeurópskej univerzite vo Viedni. Zaujíma sa o architektúru, umenie, kultúrne dedičstvo a spoločenské témy. Je členom združenia Gotická cesta, ktoré sa snaží pomôcť vzácnym sakrálnym pamiatkam na Gemeri a Malohonte. Žije v Bratislave.

Pavol Minárik

redaktor

Pavol Minárik píše komentáre pre Štandard od jeho založenia v novembri 2020, zameriava sa najmä na ekonomické témy. Dlhodobo pôsobí na vysokých školách v Česku, kde prednáša ekonomickú teóriu a ďalšie predmety. Jeho akademický výskum sa venuje ekonómii náboženstva, zvlášť v podmienkach komunistickej a postkomunistickej strednej Európy. V tejto oblasti publikoval viacero štúdií v prestížnych odborných časopisoch. Študoval politológiu a ekonómiu v Prahe, absolvoval študijný pobyt na Georgetown University a stáž v Heritage Foundation, doktorandské štúdium ekonómie a práva absolvoval v talianskom Turíne. Je ženatý, s rodinou žije v Prahe.

Lenka Tkáčová

redaktor

Lenka Tkáčová je redaktorkou Štandardu od novembra 2022. Je absolventkou Žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Predtým pracovala ako rozhlasová redaktorka v Slovenskom rozhlase a tiež ako redaktorka pre portál Slovo+. Vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníckej činnosti v OZ RecyVeci Slovensko na pomoc slovenským rodinám v núdzi, ktoré v roku 2020 založila spolu so svojimi sestrami. Okrem toho rada číta knihy v útulných kaviarňach pri dobrej káve, venuje sa deťom a spieva. Pochádza z východného Slovenska.

Matej Gašparovič

redaktor

Matej Gašparovič je redaktorom Štandardu od začiatku roka 2021. Venuje sa reportážam, rozhovorom, komentárom, ekonomickej publicistike a investigatíve. Predtým pracoval v Investigatívnom centre Jána Kuciaka, kde spolu s kolegami z Poľska, Maďarska a Česka spoločne mapovali kauzy s medzinárodným presahom. Pôsobil tiež v redakcii relácie Reportéri RTVS, kde získal Novinársku cenu za investigatívu za reportáž Komu patrí Fatima o tom, ako bývalá sudkyňa Monika Jankovská zneužívala svoju súdnu moc a v spolupráci s mafiou šikanovala podnikateľov. V Slovenskom rozhlase tri roky moderoval reláciu Sobotné reflexie o historických témach s presahom na súčasnosť. Pracoval aj ako editor a redaktor v Hospodárskych novinách, päť rokov pôsobil v týždenníku .týždeň a predtým v ekonomických časopisoch Profit a Trend. Počas pôsobenia v .týždni a Profite bol poctený dvoma nomináciami na Novinársku cenu za ekonomické reportáže. Vyštudoval systematickú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Je slobodný, žije v Trnave.

Anna Čujová

externý prispievateľ

Anna Čujová je externou redaktorkou Denníka Štandard od marca 2022. Venuje sa ekonomickým, sociálnym a kresťanským témam. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Krakove a momentálne končí magisterské štúdium na univerzite Sapienza v Ríme. V minulosti absolvovala stredoškolský program Kolégia Antona Neuwirtha. Pochádza z východného Slovenska, z malebnej obce Kojšov. Fascinujú ju mladí, odvážni podnikatelia, dobré jedlo, architektúra a film. Vytrvalosť si cvičí behom a trpezlivosti sa učí v horách. Doma je v Krakove.

Ľuboš Kubín

Narodil sa v roku 1967 v Martine. Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1995 pracoval v Ústave politických vied SAV a v roku 2005 obhájil titul PhD. Je autorom alebo spoluautorom kníh Dva roky politickej slobody, Dva roky politickej slobody ex post, Slovensko a jeho volebné pravidlá, Rola politických elít pri zmene režimu na Slovensku. V roku 1999 pracoval ako vedúci volebnej kampane prezidenta Michala Kováča, neskôr ako poslanecký asistent skupiny poslancov za DS, okolo Jána Langoša. Od roku 2005 pracoval v kancelárii ministra vnútra Vladimíra Palka, ako štátny radca. Pred nástupom do denníka Štandard, pôsobil v oblasti marketingu a reklamy. Je ženatý, má dve deti, žije v Bratislave.

Damián König

redaktor

Študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave. Dva roky pôsobil v Neapole ako dobrovoľník misijnej organizácie Punto Cuore a momentálne žije v Trnave.

Samuel Burda

redaktor

Redaktorom Štandardu je od júla 2023. Študoval historické vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského do roku 2021, laicky sa však zaujíma o teológiu, filozofiu či prírodné vedy. Pochádza z Bratislavy, kde zároveň býva s manželkou a dcérou.

Gabriela Mikulčíková

editorka

Gabriela Mikulčíková je redaktorkou a editorkou Štandardu od júla 2023. Predtým pracovala v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti v Centre detskej literatúry, čítania a Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu. Skúsenosti s prácou v redakciách nadobudla ako redaktorka RTVS na oddelení publicistiky, v Rádiu 7, v kultúrnom mesačníku in.ba a v Petržalských novinách. Súhlasí s Rúfusom, že dve ruky deťom stvoril Boh – pre otca jednu, druhú mame.

Petra Mitaľová

redaktorka

Petra Mitaľová pracuje v denníku Štandard ako ekonomická redaktorka od augusta 2023. Pracovala v sektore retailového bankovníctva na viacerých pozíciách. Neskôr pôsobila ako regionálna riaditeľka jednej z najväčších poisťovní na Slovensku. Mediálny svet ju oslovil v roku 2019 postom ekonomickej editorky v jednej z našich tlačových agentúr a odtiaľ pokračovala v novinárskej branži na rovnakú pozíciu do Hospodárskych novín. Pochádza z Košíc, s manželom vychovávajú dve dcéry. Voľný čas najradšej trávi s nimi, na cestách, pri vode a lyžovaním. A miluje jazz.

Matúš Zajac

fotograf

Matúš Zajac (1971) – fotograf, pedagóg, kurátor. Fotografiu začal študovať  na pražskej FAMU  (1996 ), neskôr sa vrátil na Slovensko a umelecké vzdelanie získal na VŠVU v Bratislave (2003). Jeho dlhodobým učiteľom a priateľom bol od roku 1989  Tibor Huszár, u ktorého pracoval ako jeho asistent. V minulosti pracoval ako fotograf predsedov NR SR ( 2003 -2017 ) a bol fotografom časopisov Tchin Bumm, .týždeň  ( 2005 – 2017 ) či spolupracoval s magazínmi ako Im Berlin, AB40, Štýl atď. a dnes spolupracuje s denníkom Štandard. Dlhodobo spolupracoval s vydavateľstvami PolyGram, Dumont, Kalligram, či reklamnými agentúrami a press agentúrami ako Profimedia, TASR. Pôsobil ako pedagóg na katedre žurnalistiky, Katolíckej Univerzity v Ružomberku a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave či na Paneurópskej vysokej škole na Fakulte masmédií, a momentálne je lektorom fotografie na Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby. Bol členom dokumentárnych zoskúpení Rovnými nohami a Phos photos. Spolupracuje ako kurátor so Slovak Press Photo či galériami. Získal ocenenia v súťažiach Best of photojournalism / editácia .týždeň /, Czech Press Photo, Slovak Press Photo, Novinárska cena a iných. Na svojom konte má viac ako 200 autorských výstav po celom svete.  Pravidelne vedie workshopy dokumentárnej fotografie. Vydal štyri autorské fotografické knihy – Podoby viery (2011), Mimo / OUT (2014) a spoločne s Pištom Vandalom Chrappom vydal knižku Anton Srholec – Bezdomovec z povolania (2015). V roku 2020 vyšla zatiaľ jeho posledná kniha IN.

Dana Vitálošová

redaktorka

Dlhoročná feministka, kedysi súčasť progresívnej bubliny. Popri spolupráci so Štandardom vedie americký feministický magazín kritický voči rodovej ideológii a prostitúcii, 4w.pub.

Lukáš Dedík

editor Trenčiansky Štandard

Lukáš Dedík vyštudoval politológiu na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pracoval ako editor, redaktor a recenzent pre Slovenskú tlačovú agentúru – SITA, Webnoviny, Terajšok, hudba.sk, časopisy For Men či .týždeň. Má rád hudbu, knihy, slnko a Paríž. Píše skladby, spieva, hrá na niekoľko hudobných nástrojov. So svojou kapelou vydal album, s ktorým sa uchádzali o Radio_Head Award. Je ženatý a má syna.

Stanislav Vavro

redaktor Trenčiansky Štandard

Prioritne píše o dianí z oblasti spoločenského života, kultúry, športu a histórii na Hornej Nitre. Tvorí a publikuje obsah aj o aktívnom a zdravom životnom štýle s akcentom na motiváciu ľudí k aktivite, pohybu, zdravej výžive a endorfínom.

Denisa Hošková

redaktor Trenčiansky Štandard

Študovala dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Má za sebou dlhoročné pôsobenie v oblasti umenia a galeristiky na Slovensku a vo Francúzsku. Publikovala pre Slovenskú národnú galériu, Web umenia. Aktuálne študuje psychológiu a zaujíma sa o problematiku vplyvu médií a ich obsahu na ľudské správanie.

Mária Jakúbeková

redaktor Trenčiansky Štandard

Vyštudovala filozofiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Pre viaceré literárne portály a časopisy písala recenzie, úvodníky a rozhovory so slovenskými spisovateľmi. Pracovala ako redaktorka pre spravodajský portál Terajšok. Redaktorkou v Štandarde sa stala od fúzie Terajšku a Štandardu. Aktuálne pracuje na svojom prvom románe, na napísanie ktorého jej Fond na podporu umenia udelil grant.

Rastislav Harakaľ

Vyštudoval Fakultu masmédií na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Aktívne hrával 15 rokov ľadový hokej. Písal pre rôzne športové portály, ako aj pre Denník Slovensko, Denník Štandard a pôsobil ako videoredaktor pre regionálne médium Terajšok. V regionálnych novinách Terajšok mal na starosti športovú rubriku. V Trenčianskom Štandarde pokrýva regionálne spravodajstvo a aktuálne dianie. Pracuje v rodinnej firme, ktorá sa venuje hutníckemu materiálu.

David Markovič

redaktor Žilinský Štandard

David Markovič je čerstvým absolventom Univerzity Mateja Bela, konkrétne odboru medzinárodných vzťahov. Pochádza z Trstenej. Dlhodobo ho zaujíma história žilinského regiónu a jeho obyvatelia. Súčasťou Štandardu je od roku 2023, kde sa venuje kultúrnym a spoločenským témam.

Ľubomír Chochula

redaktor Žilinský Štandard

Ľubomír Chochula pracuje pre Žilinský Štandard od 1. mája 2023. Ako novinár pôsobí od roku 1992. Bol redaktorom voviacerých médiách, nielen v tých regionálnych (TV Turiec a Žilinský večerník), ale aj na celoslovenskej úrovni (Slovenská televízia). Sedem rokov bol šéfredaktorom mesačníka Šport magazín. Pracoval tiež ako online redaktor pre portál o kulturistike a životnom štýle a pred nástupom do Žilinského Štandardu pôsobil päť rokov ako redaktor martinského mesačníka Mestské noviny, kde sa zaoberal všetkými témami, od komunálnej politiky až po šport. Na Žilinskej univerzite vyštudoval odbor strojárska technológia, ale po spoločenských zmenách a páde komunistického režimu sa vydal na  novinársku dráhu, čím si plní svoj sen z detstva.

Ivan Lučanič

Autor vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dlhé roky pôsobí v oblastí umenia a zábavy. Dlhé roky sa venuje komunálnym témam a regionálnej politike Bratislavy.

Andrijan Turan

V denníku Štandard pracuje ako redaktor regionálneho bratislavského spravodajstva. Po absolvovaní Gymnázia v Bratislave v roku 1985 sa kvôli radikálnym politickým postojom ani nepokúšal ďalej študovať na vysokej škole, súkromne 4 roky študoval gitaru a hudobnú teóriu a pracoval ako knihovník, odborný konzultant, kultúrny referent a po roku 1989 žil istý čas vo Francúzsku. Po roku 1992 pracoval ako redaktor v denníkoch Smena, SME, týždenníku Šarm, denníku Národná obroda, spolupracoval s periodikami ako Fragment, Slovenské pohľady, Romboid, Kultúrny život, bol redaktorom týždenníka Slovenka, mesačníku Dotyky, mesačníku Exclusive Magazine a šéfredaktorom pol ročníka koncernu Toyota- Selection Magazine. Zaoberá sa kultúrou všeobecne, cestovaním, bavia ho orientálne kultúry a náboženstvá, plavba akoukoľvek loďou, otázky trvalo udržateľného rozvoja ľudstva a planéty, ako aj paleokontaktu. Je záhradník, hubár, cyklista a chodec po svetových metropolách. Vydal doposiaľ 12 kníh poézie, prózy a literatúry faktu. Je členom literárnej skupiny Barbarská generácia.

Ján Vida

Vyštudoval Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Pôsobil vo viacerých televíznych a  printových médiách na rôznych pozíciách ako redaktor, editor, programovýmanažér. Popritom sa venoval aj PR oblasti. Keďže celý život býva v Bratislave, zaujíma sao dianie v hlavnom meste a jeho okolí.

Miroslava Pavlíková

Vyštudovala VŠMU v Bratislave odbor bábkoherectvo. Vyše 14 rokov pôsobila ako herečka, moderátorka a scenáristka v detskej televíznej relácii Fidlibum v RTVS. Deti, ochrana prírody, kultúra, knihy a inšpirujúce príbehy ľudí. To sú témy, ktoré jej nie sú cudzie. Rada chodí po horách, najmä tých slovenských, ktoré jej dávajú nielen krásny výhľad, čistý vzduch, ale aj vnútorné naplnenie. 

Branislav Caban

redaktor Banskobystrický Štandard

Pochádza z Rimavskej Soboty, ale ako doma sa cíti všade v regiónoch Gemer-Malohont a Novohrad, ktorým sa ako redaktor prioritne venuje. Začínal v roku 2010 ako technologický novinár, neskôr bol regionálny redaktor-spravodajca v TASR a pôsobil aj vo viacerých iných médiách.

Mário Kaprálik

V médiách pracuje viac ako 20 rokov. V minulosti pôsobil v týždenníku MY Liptov a denníku Nový Čas. Zameriaval sa hlavne na oblasť spravodajstva, krimi i šport.

Rastislav Ovšonka

redaktor Prešovský Štandard

Rastislav Ovšonka je novinár s dlhoročnou praxou v médiách. Má dobrú osobnú a miestnu znalosť podtatranského a spišského regiónu. Pracoval ako redaktor v Tatranskom dvojtýždenníku, Rádiu Tatry, najdlhšie ako regionálny redaktor agentúry SITA a naposledy ako redaktor Podtatranských novín. Venuje sa histórii regiónu, je zanietený filatelista. Je autorom viacerých publikácií o popradskom hokeji, ale i poštových známkach.

Dušan Guman

Vyštudoval učiteľstvo pre žiakov prvého stupňa ZŠ a špeciálnu pedagogiku, viac ako boje so žiactvom ho však vždy priťahovalo písanie a novinárčina. Je tiež držiteľom certifikátu Sprievodca cestovného ruchu, poznanie o fascinujúcej slovenskej prírode, vtáctve, medveďoch a ďalších šelmách, kvetoch, vzácnych biotopoch, stromoch, súhvezdiach nočnej oblohy a neobyčajných historických udalostiach veľmi rád odovzdáva ďalej. Vyšli mu dve knihy: Bláznivé dejiny Prešova I (vydavateľstvo Rokus) a Pohoria a ich najvyššie vrchy (vydavateľstvo Dajama), ako aj niekoľkých publikácií vo vlastnom náklade.

Jana Kočišová Čížová

externý prispievateľ

Jana Kočišová Čižová je redaktorkou denníka Štandard pre Prešovský kraj. Vyštudovala žurnalistiku, politológiu a etnológiu na UKF. Doktorát (PhD.) v odbore politológia získala na UNIPO. V minulosti pôsobila v bratislavských redakciách TASR, denník Pravda, RTVS, ale aj v Komore zubných lekárov či v Európskom parlamente v Bruseli. Posledné roky sa venovala marketingu. Je držiteľkou canisterapeutického certifikátu. V súčasnosti spolu s rodinou žije v Prešove

Zuzana Bérešová

redaktor Prešovský Štandard

Zuzana Bérešová je redaktorkou denníka Štandard pre Prešovský kraj. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a pedagogiku a neskôr odbor špeciálna pedagogika na Prešovskej univerzite v Prešove. Po štúdiu pracovala v košickom denníku Korzár, kde sa venovala kultúrnym a spoločenským témam, pôsobila tiež na pozícii referentky tlačového oddelenia mesta Košice. Pochádza zo Spišskej Novej Vsi, no už vyše desať rokov žije v Prešove.

Boris Macko

redaktor Košický Štandard

Na mediálny vlak naskočil ešte v roku 1996 ako elév vo vtedajšom Košickom Večeri. Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na UCM Trnava. Pôsobil v spomínanom Košickom Večeri, Pravde, či Korzári. Vo voľnom čase je jeho najväčším koníčkom literatúra faktu, história, hrady a turistika.

Lenka Dercová

Vyštudovala Masmediálne štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, čím položila pevné základy pre svoju budúcu kariéru. Jej vzdelávaciu cestu obohatili aj štúdiá v oblasti strategického manažmentu, biznis práva a jazykovo-komunikačných štúdií, vďaka čomu si osvojila komplexný pohľad na moderný mediálny svet. Svoju vášeň pre písanie pretransformovala do úspešnej kariéry v marketingu, kde sa niekoľko rokov venovala reklame a kreatívnej tvorbe obsahu pre rôzne spoločnosti, s osobitným zameraním na lifestyle témy. Tieto témy sú tiež hlavnou náplňou jej osobného blogu, kde kombinuje svoje profesionálne skúsenosti s osobným pohľadom. Jej oblasťami záujmu sú zdravotníctvo, školstvo, kultúra a zdravý životný štýl. 

Jarmila Repovská

Jarmila Repovská pracuje ako editorka v Štandarde od novembra 2023. Pracovala ako PR manažérka v zariadení pre bezdomovcov Oáza – nádej pre nový život, n.o. v Košiciach a zároveň ako riaditeľka útulku Mea Culpa v Bratislave. Mediálne skúsenosti zbierala ako moderátorka, redaktorka, vedúca vysielania, režisérka a PR manažérka v košickej TV NAŠA, z ktorej vznikla celoslovenská TV Global a neskôr TV Joj. Tiež ako moderátorka v rádiu Kiks a v printovom denníku košický Večer a Korzár. Je autorkou šiestich kníh. Najradšej číta a píše o vzťahoch medzi ľuďmi, pretože verí, že ak sú vzťahy v poriadku, všetko je v poriadku. Veľmi rada tancuje a rada tiež spomína na roky mladosti, ktoré doslova pretancovala. Miluje výrok „Ustavične sa radujte“ a snaží sa nim aj riadiť.

Michaela Kolesárová

Michaela Kolesárová pracuje v Štandarde od leta 2023. Predtým venovala všetok svoj pracovný čas zamestnaniu v prekladateľskej agentúre, vďaka čomu spoznala množstvo zaujímavých ľudí a získala nenahraditeľné skúsenosti. Rovnaký pocit má aj ako novinárka. Na tejto práci ju najviac baví hlavne jej rôznorodosť. V súčasnosti zároveň študuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach. Napĺňa ju komunikácia s ľuďmi. Miluje svoju rodinu, zvieratá, cestovanie a dobré jedlo.

Lucia Počatková

Lucia Počatková je redaktorkou denníka Štandard pre Košický kraj. Je študentkou katolíckej univerzity v Ružomberku, kde študuje na bakalárskom stupni v odbore žurnalistiky. Rada behá po horách, lezie a trávi čas v prírode. Popri práci a štúdiu sa tiež aktívne venuje spevu. Okrem cestovania má tiež záľubu v učení sa nových vecí. Ako začínajúca redaktorka sa snaží rozvíjať svoje schopnosti v oblasti žurnalistiky s cieľom stať sa úspešnou novinárkou.

Adriana Dolinská

Adriana Dolinská vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a estetiku na Filozofickej fakulte na Prešovskej univerzite, štátnu skúšku získala aj z anglického jazyka. Skúsenosti má s prácou vo všetkých typoch médií, v printových, v rozhlase a v zámorskej televízii na rôznych pozíciách ako redaktorka, moderátorka alebo jazyková redaktorka. Robí preklady z anglického a poľského jazyka a jazykové úpravy pre vydavateľstvá.