V Turci spustia integrovanú dopravu, poslanci rokovali aj o zmene rozpočtu

mestske zastupitelstvo Martin Na martinskom zastupiteľstvo vystúpil aj konateľ spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja Richard Staškovan. Foto: TVT

MARTIN – V zasadačke mestského úradu sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom jedným z nosných bodov programu bola zmena rozpočtu mesta na rok 2024.

Poslanci ďalej schválili zo sumy, ktorá bola pripísaná mestu Martin na účet ako doplatok z ročného zúčtovania daní fyzických osôb za rok 2023, vyčleniť 105-tisíc eur, ktoré rozdelia do všetkých siedmich mestských častí rovnakým dielom, teda po 15-tisíc eur.

Celkovo si však mestské časti prilepšia viac. Dostanú spolu ešte 245-tisíc eur na rekonštrukcie a budovanie parkovísk aj komunikácií, čo bude financované z refundácie projektu Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti.

K tomuto bodu prešiel doplňujúci návrh na uznesenie poslanca Ľubomíra Vaňka vo veci čerpania čiastky 400-tisíc eur z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu chodníkov v meste proporcionálne podľa mestských častí.

Z rezervného fondu sa bude čerpať ešte 28 665 eur na mestskú autobusovú dopravu, 26 581 eur na ubytovacie zariadenie na ulici Robotnícka, 110-tisíc eur na verejné osvetlenie a 90-tisíc eur na rekonštrukciu mosta ponad Pivovarský potok na ulici Hrdinov SNP.

Rovnako v pléne našiel dostatočnú podporu návrh poslanca Tomáša Zanovita ohľadne zvýšenia výdavkov v rozpočte o 200-tisíc eur na druhú etapu rekonštrukcie pešieho plata na sídlisku v Záturčí, čo by bolo financované z refundácie projektu Envirocentrum v areáli SIM v mestskej časti Priekopa.

No a v rámci rozpočtu sa v bežných výdavkoch presunulo 36 800 eur na odstránenie havarijného stavu rozvodov kanalizácie v budove Centra voľného času.

V ďalšej časti členovia MsÚ odsúhlasili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt na realizáciu opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti v Martine. Spoluúčasť mesta by bola 8-percentná, čo predstavuje 42 353 eur.

Občanov však nepoteší, že zastupiteľstvo zvýšilo poplatky na všetkých pohrebiskách z 5 eur na 7 eur ročne. Naopak, tešiť sa môžu prijímatelia mestských dotácií. Tie samospráva poskytne jednotlivým subjektom prostredníctvom komisií, a to do oblasti kultúry, školstva, vzdelávania a mládeže, zdravotníctva a sociálnych služieb, charity, životného prostredia a regionálneho rozvoja aj športu (4. pilier).

Dôvod na spokojnosť môže mať aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec, ktorej poslanecký zbor odsúhlasil zvýšenie mimoriadneho členského príspevku z pôvodných 50 percent na 100 percent za ubytovanie za predchádzajúci kalendárny rok.

Zastupiteľstvo zobralo tiež na vedomie informatívnu správu o spustení druhej etapy integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji, ktorý zatiaľ funguje na Hornom Považí a Kysuciach. Rozšírením o územie regiónu Turiec vstúpi do systému nový dopravca (Dopravný podnik mesta Martin) a nový objednávateľ (martinská samospráva). Integrovanú dopravu chcú v Turci spustiť v termíne od 1. júla alebo od 1. augusta.


Ďalšie články