Nová martinská nemocnica víri hladinu. Šéfka tímu dala výpoveď. Kedy sa začne stavať?

martinská nemocnica Kedy začnú stavať novú nemocnicu v Martine. Foto: štúdia UNsvM

MARTIN – Výstavba novej Univerzitnej nemocnica sv. Martina na Malej Hore sa stále nezačala. Pozemky sa síce podarilo vysporiadať, no tender na zhotoviteľa stavby ešte len vyhodnocujú.

Ministerstvo zdravotníctva SR pre Žilinský Štandard uviedlo, že práce na projekte naďalej pokračujú a pozemky pre projekt novej nemocnice v Martine sú už vo vlastníctve Univerzitnej nemocnice Martin. Rezort tvrdí, že verejná súťaž na dodávateľa stavby prebieha štandardným spôsobom.

„Výber zhotoviteľa zemných prác je ukončený a výkopové práce sa začnú po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. Ten vykoná len rozsah zemných prác podľa aktuálne právoplatných rozhodnutí príslušných povoľovacích orgánov. Toto umožní dodržať časový plán realizácie novej nemocnice v Martine napriek dlhšiemu času, ktorý je potrebný na vyhodnotenie súťaže na zhotoviteľa novej nemocnice v Martine,“ doplnilo pre Žilinský Štandard ministerstvo zdravotníctva.

MZ SR tiež skonštatovalo, že prvé verejné obstarávanie zhotoviteľa dopadlo neúspešne predovšetkým z toho dôvodu, že stavebný trh neprejavil záujem o tento typ zákazky. Čo sa týka druhého, aktuálneho verejného obstarávania, jeho úspešnosť bude možné vyhodnotiť po vyhlásení výsledkov.

Žilinský Štandard oslovil aj súčasného riaditeľa UNM Petra Durného, ktorého do funkcie vymenovala 10. januára tohto roku šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková.

„Dospeli sme k dohode s Univerzitou Komenského aj s kľúčovými súkromnými vlastníkmi a vysporiadali pozemky pod novú nemocnicu. Tender na zhotoviteľa stavby UNsvM naďalej vyhodnocujeme. Vzhľadom na veľkosť zákazky ide o zložitý a časovo náročný proces, ktorý nechceme ohroziť zverejňovaním predčasných informácií,“ vyjadril sa pre Žilinský Štandard Durný.

„Spoločne koordinujeme s projektovým tímom všetky aktivity s MZ SR, NIKA (Národná implementačná a koordinačná autorita – pozn. red.) a s ostatnými inštitúciami tak, aby sa nám darilo napĺňať jednotlivé míľniky. Tak, aby sme mohli čerpať prostriedky z Plánu obnovy v rozsahu, ako máme zmluvne dohodnuté,“ dodal pre Žilinský Štandard riaditeľ martinskej nemocnice, ktorý verejnosť ubezpečil, že vynakladajú maximálne úsilie, aby hrubá stavba bola hotová do 30. júna 2026.

Podľa neho sa na projekte pracovalo neustále aj v predošlých rokoch, ale nie všetky procesy boli realizované v optimálnom časovom rámci. Kritika sa zosypala hlavne na doterajšiu šéfku projektového tímu novej nemocnice Martinu Antošovú, ktorá nakoniec dala výpoveď a po ôsmich rokoch odchádza. Spolu s ňou odídu aj jej kolegovia.

Projekt novej martinskej nemocnice za 330 mil. eur bude financovaný hlavne z Plánu obnovy a odolnosti SR. Postupné preberanie stavby a spúšťanie nemocnice do prevádzky by malo prebehnúť v roku 2028.

Toto zdravotnícke zariadenie bude slúžiť pre širokú spádovú oblasť. Bude mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť, samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vznikne tiež 660 lôžok a 19 operačných sál.

Realizácia tohto projektu je významná aj z hľadiska odbornej prípravy a praktickej výučby študentov medicíny pre potreby zdravotníctva.


Ďalšie články