Zodpovedné hospodárenie župných nemocníc prinieslo zaujímavý zisk

zdravotnictvo Štyri župné nemocnice majú veľmi dobré výsledky hospodárenia. Foto: ŽSK

ŽILINA – Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dosiahli minulý rok pozitívny hospodársky výsledok vo výške 5,7 milióna eur.

„Nemocnice znížili aj svoje záväzky, a to na úroveň 18,4 milióna eur. Predstavuje to medziročný pokles v záväzkoch o 2,5 milióna eur,“ vyčíslila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.

Kapitálové výdavky na úseku zdravotníctva dosiahli v roku 2023 spolu 3,1 mililóna eur. Z toho z rozpočtu ŽSK išlo o sumu vo výške 1,34 milióna eur.

Hovorkyňa ŽSK Eva Lacová doplnila, že v roku 2023 pribudol aj nový program Špecializačná príprava lekárov, ktorý je súčasťou stabilizačného programu ŽSK.

„Pre všetky zapojené zdravotnícke zariadenia bola vlani refundovaná suma zo zdrojov ŽSK zhruba 184-tisíc eur. Celková refundovaná suma zo zdrojov ŽSK od roku 2018 do 2023 predstavuje 1,18 milióna eur,“ uviedla Lacová.

(tasr)


Ďalšie články