Súťaž stredoškolákov v Žiline: mladí ľudia ukázali technologickú zručnosť

Riadiaci pult rušňa od Tomáša Vargu porotu nadcho Riadiaci pult rušňa od Tomáša Vargu porotu nadchol. Foto: UNIZA

ŽILINA – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala 15. ročník súťaže Technická myšlienka roka pre stredoškolákov. Tí na nej predstavili zaujímavé projekty, ktoré môžu prispieť k fungovaniu spoločnosti.

Informovala o tom Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA. Medzi top 3 víťazné projekty patria Riadiaci pult rušňa pre modelovú železnicu, RC tank s efektmi a Elektronická výsledková tabuľa pre športové účely.

Pre veľké množstvo kvalitne prezentovaných projektov udelila UNIZA Cenu FEITcity za projekt Rekonštrukcia a nadväznosť elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia aj študentom zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach.

Každý účastník mal 15 minút na predstavenie svojho projektu, po ktorom nasledovala diskusia s odbornou porotou. Porota pozostávala z pedagógov z FEIT UNIZA a zástupcov priemyselných partnerov súťaže.  

Víťazný projekt Riadiaci pult rušňa pre modelovú železnicu je zároveň unikátnou učebnou pomôckou, ktorá umožní študentom používať koľajisko na Strednej priemyselnej škole v Trnave, na ktorej študuje Tomáš Varga.

„Veľmi ma bavia železnice. Na súťaž ma nahovoril učiteľ, ktorý je odborníkom na zabezpečovaciu techniku a železnice. Som veľmi prekvapený a potešený výsledkom dnešnej súťaže. Prvé miesto som na tak odbornej súťaži získal prvý raz,“ doplnil Tomáš, ktorý získal niekoľko umiestnení na stredoškolských súťažiach v oblasti elektroniky.

Na Technickej myšlienke roka získali súťažiaci cenné skúsenosti, nové perspektívy a výzvy, ktoré môžu rozvíjať ďalej, či už v osobných, školských alebo aj podnikateľských plánoch.

Lukáš sa teší z druhého miesta. Jeho tank je reálnou simuláciou historického tanku. Foto: UNIZA

RC tank so špeciálnymi efektmi, generátorom dymu a „blikačmi“, simuluje reálny historický tank v mierke 1 ku 18. Túto „technologickú lego hračku“ pre dospelých aj deti vytvoril Lukáš Vastag zo Strednej priemyselní školy elektrotechnickej v Košiciach. 

„Spojil som záujem o vojenskú techniku so záujmom o tvorbu modelov áut a tankov,“ povedal Lukáš, ktorý sa umiestnil na 2. mieste. Jeho najbližším plánom je vojenské štúdium alebo štúdium elektrotechniky.

Elektronická výsledková tabuľa pre športové účely je technické dielo, ktoré navrhol na požiadanie svojich učiteľov Samir Grble zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom.

Samir a jeho elektronická výsledková tabuľa získali 3. miesto. Foto: UNIZA

„Keď sa nám v škole pokazila tabuľa, okamžite som to prijal ako výzvu. Zdokonalil som sa v programovaní a dátovej komunikácii, zapojil bezdrôtovú technológiu a vďaka môjmu mladému a šikovnému pánovi učiteľovi sa mi podarilo vytvoriť funkčné dielo, ktoré budeme v škole používať,“ povedal Samir Grble, ktorý je vo 4. ročníku SŠ a plánuje študovať na FEIT UNIZA.

S elektronickou tabuľou sa mu podarilo uspieť aj v ďalších súťažiach, do ktorých sa prihlásil hlavne vďaka pomoci a praktickým pripomienkam jeho učiteľa.


Ďalšie články