Na zastupiteľstve boli aj budúci politici, županka chce riešiť problémy v zdravotníctve

žilinská župa zastupiteľstvo Na zastupiteľstve sa predstavili aj členovia Mládežníckeho parlamentu Žilinského kraja. Foto: ŽSK

ŽILINA – V budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja sa 22. apríla uskutočnilo 12. zasadnutie ŽSK. Hneď v úvode schôdze sa pred poslancami predstavilo 130 členov zo 41 škôl Mládežníckeho parlamentu Žilinského kraja.

Zástupcovia piatich regiónov Mládežníckeho parlamentu, ktorý existuje od 1. januára tohto roku, mali možnosť povedať v rokovacej sále svoju víziu, ale aj želanie, aby Žilinský kraj bol lídrom na Slovensku. Poslanci vyjadrili mládežníkom podporu a vyzvali ich, aby sa v politike angažovali s cieľom zmeniť Slovensko k lepšiemu.

Potom už zastupiteľstvo rokovalo v štandardnom režime. Na základe výsledku výberového konania odsúhlasilo návrh na menovanie riaditeľky organizácie Kysucké múzeum v Čadci, ktorou sa od 1. mája stane na päťročné funkčné obdobie Helena Kotvasová.

Poslanci tiež schválili dodatok, podľa ktorého sa mení výška finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území ŽSK. Hodinová sadzba na poradenstvo sa tak zvýši zo sumy 7,10 eura na 14 eur.

V ďalšej časti schôdze členovia krajského zastupiteľstva zahlasovali za zrušenie gymnázia v Liptovskom Hrádku k 30. augustu 2024 s tým, že výchovná a vzdelávacia činnosť ako aj poskytovanie školského stravovania prechádza na Spojenú školu v Liptovskom Hrádku.

Poslanecký zbor dal zelenú aj návrhom na spolufinancovanie ďalších projektov v sociálnej oblasti, školstve a kultúry. Župa sa chce v rámci výziev z programu Slovensko uchádzať o finančný príspevok v celkovej výške 185 tis. eur. Predsedníčka ŽSK povedala, že v pláne je realizovať zelené strechy na Gymnáziu V. P. Tótha v Martine), vybudovať dažďovú kanalizáciu a vsakovacie zariadenia v súvislosti s vodozádržnými opatreniami pri Strednej športovej škole v Žiline, máme v pláne realizovať prístavbu výťahu a s tým súvisiace stavebné úpravy v DSS Méta Martin a vypracované máme aj projekty na znižovanie energetickej náročnosti budov našich škôl v Čadci i v Ružomberku.

Podporili tiež uznesenia o zriadení príspevkovej organizácie ŽSK „Energo – Eko – Služby“. „Našim cieľom je, aby bola efektívnym spôsobom napĺňaná agenda prípravy a realizácie energetických a SMART projektov, energetických úspor, pomocou využitia zelených a modrých technológií. Chceme posilňovať environmentálnu bezpečnosť kraja, efektívne využívať energetické zdroje a technológie, ktoré ozdravujú klímu a poskytujú ďalším generáciám istotu a bezpečie pre život v našom kraji,“ objasnila Jurinová.

Poslenci schválili tiež podpísanie partnerskej zmluvy rámci programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021 – 2027 medzi Powiatom Zywieckim a ŽSK ohľadne realizácie projektu s názvom „Žywiecko – čadecký cestný koridor“.

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o spustení druhej etapy integrovaného dopravného systému v ŽSK na celé územie regiónu Turiec (od 1. júla alebo augusta 2024). Prvá etapa sa už úspešne realizuje na Kysuciach, Hornom Považí a v Žiline. Viac sa tejto téme budeme venovať v samotnom článku.

Najdlhšie sa diskutovalo o správe o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a činnosti odboru Zdravotníctva k 31. decembru 2023. „Vlani dosiahli nemocnice ŽSK pozitívny hospodársky výsledok vo výške 5,7 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2,5 mil. eur. Nemocnice znížili tiež svoje záväzky a to na úroveň 18,4 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles v záväzkoch o 2,5 mil. eur,“ informovala riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.

Počas rozpravy prišla na pretras aj nová martinská nemocnica, ktorej začiatok výstavby sa stále posúva. „To, že nová martinská nemocnica patrí medzi ohrozené projekty, je fakt, ale z Plánu obnovy sú všetky projekty ohrozené, lebo čas na realizáciu je krátky. No nemáme indície, že by to chcel niekto zastaviť. Predpokladám, že do mesiaca bude vyhodnotené verejné obstarávanie a veci sa pohnú dopredu. Dúfam, že zmeny v projektovom tíme, keďže jeho šéfka aj s ďalšími ľuďmi odišla, nebudú mať negatívny vplyv na ďalší proces,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Tá apelovala na tých krajských poslancov, ktorí sú zároveň členmi NR SR, aby pomohli presadiť to, čo je v kompetencii štátu a na čo župa nemá priamy dosah.

Žilinská županka navrhla, aby sa k téme zdravotníctvo urobilo odborné fórum. „Toto stretnutie by sme zorganizovali a na ňom by sa odborne rozdiskutovali problémy v zdravotníctve, ktoré boli na tejto schôdzi nastolené,“ dodala Jurinová.

Napokon poslanci zobrali na vedomie predloženú správu o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a činnosti odboru zdravotníctva k 31. decembru 2023, ako aj správu o stave a riešení petícií na župe za rok 2023.

Najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK sa má konať 27. mája 2024.


Ďalšie články