Darcovstvo orgánov je majákom nádeje vo chvíľach číreho zúfalstva

ok Nový pamätník na Národnom cintoríne v Martine. Foto: LK

MARTIN – Na Národnom cintoríne pred pár dňami odhalili výnimočný pamätník pre darcov orgánov v podobe bronzovej plastiky srdca, ktoré obopína trojica vzácnych rúk – darcov orgánov, príjemcov a lekárov.

Slávnostný akt sa uskutočnil pri príležitosti 20. výročia darcovského a transplantačného programu Univerzitnej nemocnice v Martine. Tento umelecký skvost je ako symbol určený tým, vďaka ktorým dostali iní šancu na nový život. Ako napríklad Martina Dolníková, ktorá na podujatí vystúpila.

„Často rozmýšľam o človeku, ktorý už nie je medzi nami, ktorého som nikdy nepoznala a predsa pre mňa urobil tak veľa. Myslím na jeho rodinu, priateľov a na to, že neviem, kde mu mám prísť zapáliť sviečku. A povedať mu veľké ďakujem. Našla som spôsob, ako sa s tým čiastočne vyrovnať. Je to tiché poďakovanie pri veľkom drevenom kríži v kostole či katedrále, kdekoľvek na svete som. Viem, že nie som sama. Vo svojom srdci to nosíme všetci, ktorí absolvovali anonymnú transplantáciu,“ vyjadrila sa žena, ktorá dostala šancu na lepší a plnohodnotnejší život.

Prijímateľka obličky od anonymného darcu na slávnosti ešte dodala, že symbolické miesto pri tomto pamätníku je oveľa významnejšie. „Nie je to len priestor na spomienky, ale aj odkaz pre nás všetkých, že nádej nikdy neumiera. Že život je neporaziteľný vďaka práci tímu odborníkov a lekárov. Vďaka rodinám, ktoré pochopili význam darcovstva aj napriek veľkej strate.“

Na slávnostnom akte sa prítomným Martinčanom prihovorili aj iní. Primátor mesta Martin Ján Danko spomenul, akú má radosť, že Národný cintorín je rozšírený o pomník tých, ktorí sa zaslúžili „o to obrovské množstvo ľudí dožívajúci sa iný vek, ako v konkrétnom čase mohli žiť“.

Prednosta kliniky všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM Juraj Miklušica pripomenul, že doteraz na Slovensku nebola možnosť dôstojne si uctiť pamiatku darcov orgánov, ani vyjadriť im vďaku za najvyšší dar, vďaku za život.

Dekanka JLF UK v Martine Andrea Čalkovská uviedla, ako hlboko sa skláňa pred tými, ktorí tento nápad mali a dotiahli túto myšlienku do konca. Poďakovala sa tým, ktorí to zrealizovali.

Riaditeľ UNM Martin Ivan Kocan zdôraznil, že tento pamätník je aj svedectvom nezištnosti a trvalou pripomienkou daru života, ktorým mnohí tak láskavo obdarovali iných. Povedal tiež, že darcovstvo orgánov je viac ako len lekársky zákrok. „Je to maják nádeje vo chvíľach číreho zúfalstva, most medzi západom slnka jedného života a úsvitom druhého. Je to rozhodnutie, ktoré stojí na priesečníku lásky, obety a vrodenej túžby zanechať po sebe odkaz, ktorý sa ozýva v chodbách času,“ vyjadril sa.

Autorom nádherného diela, srdca – spolovice anatomického, spolovice lyrického – ktoré podopiera trojica rúk, je umelecký sochár Milan Orság.

Realizáciu pamätníka financovalo Občianske združenie Darovaný život a Mesto Martin. Jeho odhalenie bude symbolom úcty a vďaky pre všetkých darcov orgánov.


Ďalšie články