Vo Vrútkach chcú zrekonštruovať budovu z 19. storočia, kde sídli ZUŠ Frica Kafendu

ZUS Frica kafendu Vrútky Ak bude samospráva v žiadosti o NFP úspešná, začne sa s rekonštrukciou ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach. Foto: lk

VRÚTKY – Mesto Vrútky sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vo výške 870-tisíc eur na rekonštrukciu Základnej umeleckej školy Frica Kafendu.

V tomto objekte z roku 1894 v minulosti sídlila Uhorská kráľovská štátna základná škola. A hoci jej architekt Žigmund Herceg patril medzi najprominentnejších uhorských architektov svojej doby, ani on nemal vešteckú guľu, aby vedel naprojektovať nízkoenergetický objekt dnešných parametrov.

„Aj táto budova je dnes pripojená na centrálny zdroj tepla, ktorým je martinská tepláreň. Ceny tepla stúpajú každoročne a v roku 2023 vzrástli o viac ako dvojnásobok. Mestské objekty, ktoré neslúžia na bývanie, táto situácia zasiahla v plnej miere,“ uviedol pre Žilinský Štandard primátor Vrútok Branislav Zacharides.

Preto mesto Vrútky sa už vlani začalo pripravovať na predloženie projektu zameraného na zníženie energetickej náročnosti tejto ZUŠ. Prvým krokom bolo spracovanie projektovej dokumentácie potrebnej pre získanie stavebného povolenia.

„Náklady na projektovú dokumentáciu, ktorá stála takmer 50-tisíc eur, sme dokázali prefinancovať z eurofondov. Aby sme z eurofondov mohli financovať aj stavebné práce, bolo potrebné sa zapojiť do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra 22. decembra 2023. Aktualizovaný termín predkladania žiadostí bol 23. februára 2024,“ doplnil Zacharides.

Hoci to bol šibeničný termín, vďaka už hotovému stavebnému projektu stihla vrútocká samospráva získať stavebné povolenie, vyplniť žiadosť a doložiť k nej požadované prílohy.

„Ak budeme úspešní, ZUŠ získa nové zateplenie strechy a fasády vrátane nových okien a dverí. Časť energetickej spotreby bude kryť z vlastných obnoviteľných zdrojov, čo je zároveň šetrné voči životnému prostrediu. Plánovaná úspora primárnej energie je odborníkmi vypočítaná na 82 percent. Budova tiež bude plne debarierizovaná a zvýši tak svoju atraktívnosť pre zdravotne postihnuté osoby,“ dodal vrútocký primátor.

Celkové požadované oprávnené náklady v rámci výzvy činia 871-tisíc eur. Žiadosť ešte nie je schválená.


Ďalšie články