Športové kluby si z druhého piliera ukroja vyše 100-tisíc eur. Kto dostane najviac?

mestské zastupiteľstvo v Martine Lucia Hrivnák Klocová V strede je šéfka športovej komisie Lucia Hrivnák Klocová. Foto: lk

MARTIN – Jediným bodom mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo rozdeľovanie dotácií z rozpočtu mesta Martin v oblasti športu – druhý pilier.

Na túto tému mal dlhšie vystúpenie poslanec Michal Uherčík, ktorý bol v minulom volebnom období najskôr predsedom športovej komisie. Vtedy navrhol mechanizmus rozdeľovania športových dotácií, ale potom ho z tejto funkcie odvolali a nastali zmeny v oblasti samotného dotačného systému.

V roku 2019 poslanci schválili VZN, ktoré malo zabezpečiť transparentnosť, aby sa rozdeľovali peniaze pre deti a mládež vyslovene na základe pravidiel. Toto VZN inšpirovalo ďalšie samosprávy, dokonca niektoré ho skopírovali od A po Z. Malo byť vzorom pre transparentné a nespochybniteľné nakladanie s verejnými zdrojmi.

„V roku 2020 vedenie mesta zaviedlo nový systém prerozdeľovania finančných prostriedkov na šport. A znovu tam pribudli tie veci, ktoré sme rok predtým zrušili. Športovanie detí a mládeže mi je srdcu blízke. Záleží mi na tom, aby v Martine športovalo viac detí ako doteraz, vo veku 14-15 rokov je to sotva 10 percent. Je mi ľúto, že moc, ktorú niektorí ľudia dostali, pretavili do absurdnej autokracie,“ nebral si servítku pred ústa poslanec Michal Uherčík, ktorý je zároveň aj členom klubu Turčianska hádzanárska akadémia Martin.

Spochybnil to, že THA uviedla v žiadosti o dotáciu nepravdivé údaje, čím nesplnila podmienku VZN, a preto jej žiadosť zamietli.

Súčasná šéfka športovej komisie, poslankyňa, bývalá slovenská reprezentantka a štvornásobná účastníčka olympijských hier v atletike Lucia Hrivnák Klocová povedala, že postupne pribúdali nové veci, aby sa tento systém vylepšil. Napr. pribudol tretí pilier na vrcholový šport. Teraz sa financie rozdeľujú medzi štyri piliere. Podľa VZN, ak žiadateľ uvedie v žiadosti nepravdivé údaje, nebude v príslušnom kalendárnom roku ani v nasledujúci rok žiadosť daného žiadateľa o poskytnutí akejkoľvek dotácie prerokovaná.

„Nakoľko sme komunikovali aj so Slovenským zväzom hádzanej, z ktorého sme dostali písomnú odpoveď, tak vieme, že dňa 8. 4. 2022 sa klub THA sám odhlásil zo súťaže 1. ligy starších a mladších dorastencov. A že boli jeho výsledky anulované, ale klub uviedol výsledky až do konca sezóny. Ako nová predsedníčka športovej komisie som nemohla postupovať nijako inak, len v zmysle VZN, ktoré nemôžem porušiť. Toto je hlavný dôvod,“ skonštatovala Hrivnák Klocová.

„Športová komisia je len poradný orgán mestského zastupiteľstva a ako predsedníčka sa môžem zodpovedne postaviť k tomu, že peniaze sú pre kluby rozdelené na základe žiadostí cez informačný systém, podľa tabuľky kritérií. Aby to bolo transparentné a aby nebol zvýhodnený ani jeden klub. Snažíme sa, aby deti mali čím skôr peniaze v kluboch na svoj športový rozvoj,“ zdôraznila Hrivnák Klocová, ktorú potešilo, že po dvojhodinovej diskusii napokon mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin v oblasti športu (druhý pilier). Návrh podporilo 20 poslancov, dvaja boli proti a traja sa hlasovania zdržali.

Z druhého piliera rozdeľovali dotácie vo výške 112 750 eur, z toho ide 70 percent pre kolektívne športy, kde si medzi prijímateľmi najviac prilepšia futbalisti MŠK Fomat Martin (29 558 eur) a hokejisti MHA Martin (18 698 eur).

V rámci individuálnych športov dostane najvyšší príspevok Plavecký klub Martin (18 774 eur). Celkové finančné prostriedky do oblasti športu (viac pilierov) na rok 2024 predstavuje v meste Martin 205 000 eur.


Ďalšie články